PDA

View Full Version : Khoá 82-85 Danh Sách Học Sinh & Giáo Viên - Email - ĐT (trang 1)tocdai
05-03-2005, 09:51 PM
Danh sách này còn nhiều thiếu sót và sẽ được cập nhật thường xuyên. Xin các bạn đồng khóa giúp bổ sung để tạo điều kiện cho mỗi chúng ta tìm lại bạn cũ. Xin vui lòng liên lạc email yenquan@gmail.com. Cám ơn.

Các thầy cô giáo và nhân viên khóa 1985.

Nguyễn Văn Ánh - Anh Văn (Dalat)
Nguyễn Văn Bá - Toán (hiện là hiệu phó BTX)
Huỳnh Bảy (Vật Lý)
Nguyễn Văn Bảy - Lý (Nhatrang)
Hoàng Thị Bê (Dalat) Cư xá BTX
Nguyễn Ngọc Bích - Toán (Nhatrang)
Lê Bình - Toán (Dalat)
Trần Thanh Bình - Lý (Dalat)
Nguyễn Ngọc Cẩn (Văn) (Dalat) nhungcan_dl@yahoo.com
Nguyễn Ngọc Dĩnh - Văn
Hồng Thị Chi Điền (Anh Văn) (GA, USA)
Trần Đình Khoa - Toán
Nguyễn Thị Kim Chi (cán sự Thư viện)
Nguyễn Thị Kim Dung (Địa Lý) NC, USA kaydnguyen@yahoo.com
Lương Mậu Dũng - Toán (Saigon)
Nguyễn Thị Đạo (Anh Văn) (Pháp) dianeng@tiscali.fr
Vũ Thị Đông (TP. HCM)
Nguyễn Thị Bích Hà - (Sinh) (Dalat)
Vĩnh Hà - Địa (?) (Vũng Tàu)
Nguyễn Văn Hạnh (Sinh) (Dalat)
Nguyễn Thị Hằng (cai trường) 54 Bùi Thị Xuân, Dalat
Phùng Thị Hảo (Hóa) 19 Phan Bội Châu Dalat
Ngô Hiệp (Vật Lý) 453 Cách Mạng Tháng Tám - P13 - Q10 - TP. HCM
Lê Ngọc Hiểu (Hiệu Trưởng)
Nguyễn Thị Hòa (Sinh Vật) (Dalat)
Phù Chí Hoà (Vật Lý) Đại Học Đàlat
Võ Tấn Huệ (Toán) (Dalat) votanhue.dalat@gmail.com
Vũ Thành Hưng (Anh Văn) Dalat
Nguyễn Thị Kỳ Hương (Văn) (California, USA)
Hồ Thanh Hỷ (Văn) California, USA
Nguyễn Thị Phương Lan (Toán) (Dalat) 8A Cư Xá BTX
Nguyễn Đình Lâm - Lý
Trương Văn Lào (Dalat) 54F BTX
Lê Lẽ (Hóa) 281/14 Phan Đình Phùng (qua đời)
Lê Thị Vĩnh Liêm (Sử) 54F Bùi Thị Xuân, Dalat baoco@hcm.vnn.vn
Trần Thị Loan - Lý (Dalat)
Nguyễn thị Mùi - Sinh (Dalat)
Nguyễn Thị Nghĩa (Hóa) 54/2A BTXuân P2
Phan Văn Ngọ 2 Vạn Kiếp, Dalat
Trần Duy Nhiên (Pháp văn) TP. HCM duynhien@gmail.com 0908.228850
Nguyễn Thạc Nhơn 4F Bùi Thị Xuân - Đalat
Phạm Thị Phụng 26 Hoàng Diệu - Đalat
Huỳnh Thị Phước (Dalat) phuongpp@hcm.vnn.vn
Hoàng Mỹ Phương (Sinh Vật) Canada
Nguyễn Thị Kim Phượng - Văn
Nguyễn Thị Sang (Văn) 54 - Bùi Thị Xuân - Đalat
Bạch Trọng Thạnh (Văn) (Dalat)
Lê Đồng Tháp (Chính Trị) Cư xá Bùi Thị Xuân - Đalat
Nguyễn Thị Ngọc Thơ (Toán) (Dalat)
Đinh Thị Tâm - Toán (Dalat)
Lê Thị Minh Tâm (cô Thắng, làm văn phòng): 17 Đinh Tiên Hòang
Nguyễn Văn Thuấn - Toán (Dalat)
Lê Thị Thường - Địa (Dalat)
Tôn Thất Trai (Toán) California, USA tonthattrai49a@yahoo.com
Đồng Thị Yến Trang (Anh văn) (Dalat) yentrang@hcm.vnn.vn
Cái Triêm (Toán) (Dalat)
Đoàn Văn Trí (Vật Lý) Georgia, USA doan54@gmail.com
Nguyễn Thái Trinh (Chính Trị) 54 C Bùi Thị Xuân - Đalat
Lê Văn Trung (Văn) (Dalat) trungbtx@yahoo.com.vn
Trần Trung (Pháp văn)
Trần Tuý (Toán) (Dalat)
Lê Thị Bạch Tuyết (Anh Văn) Bach-Tuyet.Le@ssa.ocgov.com
Huỳnh Văn Uyên (Sử) 54F Bùi Thị Xuân, Dalat
Phượng Vương (Văn) - (TP. HCM)
Thân Xin (Sinh Vật) 36 Cao Thắng Dalat


DANH SÁCH LỚP 12 NĂM 85 XẾP THEO LỚP

Waiting list

Bảo Ân--(Dalat)-
Lê Nguyệt Ánh ---
Thái Minh Anh - (qua đời) --
Nguyễn Ngọc Châu (TP. HCM)
Lê Thị Điệp--(Dalat)-
Hồ Văn Đính---
Hồ Thị Hà---
Vũ Thị Minh Hiền--(Dalat)-
Hoàng Nghĩa Hùng---
Lê Thiều Hương---
Nguyễn Mạnh Khanh--(TP. HCM)- khanhk85@yahoo.com
Nguyễn Quốc Khanh
Tôn Thất Luân--(Dalat)-tonthatluan66@yahoo.com
Phan Văn Lương---
Ông Thị Minh---
Nguyễn Đức Nhật
Võ Minh Sáng---
Nguyễn Thị Thu Thủy--(Nha Trang) -
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ--(Dalat)-
Trần Thị Tuyết Thủy---

A1: Cô Vĩnh Liêm (Sử) Lớp trưởng: Nguyễn Đức Tuấn
Lê Phước An-(12A1)- (TP. HCM) anlephuoc67@yahoo.com.vn 0903.737327
Trương Nguyệt Ánh-(12A1)-(WA USA)-
Nguyễn Thị Mỹ Dung-(12A1) --
Trần Thị Dưỡng - (12A1) - (Dalat) - 553834
Bùi Lệ Hà-(12A1) -(CA, USA) - hajohnston@cox.net
Trần Ngọc Hoàng-(12A1)-(qua đời)
Hồ Thị Thanh Hồng--(TP. HCM) - hongho@walla.com 8769379
Nguyễn Thị Kim Huê-(12A1)-(Dalat)- kimhuedl03@yahoo.com 0988.212206
Hồ Hồng Khánh--(FL USA)-: hongkhanhho@hotmail.com
Lê Thị Bích Liên-(12A1)-(Dalat) -
Trần Văn Lượng -(12A1)-(Dalat)-
Huỳnh Đăng Minh-(12A1)-- Dalat - 520296
Dương Ngọc Nga-(12A1)-(Dalat)-: 0909.373406 - 833049
Trương Công Ngô-(12A1) --
Cao Hữu Hương Nguyên-(12A1)--
Lê Thái Nguyên-(12A1)-(TP. HCM) - 0908.496466
Lê Thị Kim Nhung - (12A1) - Dalat - 825362
Nguyễn Thái Nhung-(12A1)-(Dalat) -
Hàng Kỷ Quang-(12A1) -(Dalat)- 0903.391680
Nguyễn Xuân Quang-(12A1)- (Qui Nhơn) - xuanquang_98@yahoo.com
Đặng Ngọc Yến Quân-(12A1)-(OK USA)- yenquan@gmail.com - 405.4063075
Hoàng Kim Sơn-(12A1)-(TP. HCM)- kimson_hoang@yahoo.com 0918.162778
Hoàng Kim Thanh (12A1)-(TP. HCM)
Nguyễn Văn Thắng (12A1) - (TP. HCM) - 0909.336334
Trần Quốc Thắng-(12A1) - (TP. HCM) -
Nguyễn Thị Thanh Thủy-(12A1)-(MN USA)- tnguyen@swpub.com
Nguyễn Văn Trai-(12A1)- (TP. HCM) - trai.nguyen@nike.com
Lê Thị Đoan Trang-(12A1)-(Đồng Tháp) - doantrang767@gmail.com - 67.870366
Phan Thị Thùy Trang-(12A1) --
Đào Mạnh Trinh-(Dalat)-
Hồ Ngọc Tuấn - (12A1) - (Dalat) - 0918.552566 063.820597
Nguyễn Đức Tuấn-(12A1)-(Hà Nội)- ngdtuan@hcm.vnn.vn 0913.698860
Nguyễn Thị Thanh Vân-(12A1)-Dalat -
Phạm Thị Xoa-(12A1) --

A2: Cô Phương Lan (Toán) Lớp trưởng: Trần Anh Tuấn
Phan Nam Anh-(12A2)-(TP. HCM)- pnanh@vdc.com.vn
Đặng Như Quỳnh Chi-(12A2)- (CA, USA)- quynhchidangnhu@yahoo.com
Nguyễn Thị Thủy Chung-(12A2)-(TP. HCM) - chungnguyendl@gmail.com - 0909.262645
Trần Tiến Đông-(12A2) - trantiendong01@yahoo.com - 0976356705
Ngô Minh Đức-(12A2)-(Dalat)- duc-bvlife@yahoo.com
Trần Dũng - (12A2) - (Dalat) - tddalat2003@yahoo.com
Minh Hoài -(12A2)
Trần Thị Lan Hương-(12A2) --
Nguyễn Thị Thu Hương-(12A2) --
Diệp Thị Thu Huyền-(12A2) -(TP. HCM)- 08 8279957
Nguyễn Phi Lân--(TP. HCM)-
Vũ Nhật Lệ -- (Nha Trang) - nhatle12a2@gmail.com - 0985802331
Nguyễn Thị Xuân Liêm-(12A2) --
Đặng Thị Yến Phi-(12A2)-(Dalat)-
Trần Hữu Phước--(TP. HCM)-
Bùi Thắng-(12A2)-(Dalat) -
Đỗ Thị Tình-(12A2) --
Lê Khánh Trang--(12A2) (Nha Trang) -
Nguyễn Thị Viễn-(12A2)-(UK)- viennguyen7uk@yahoo.co.uk

A3: Thầy Lê Lẽ (Hóa) Lớp trưởng: Phan Văn Vạn
Nguyễn An-(12A3)- Đà Lạt. 0908.190279 063.827451
Nguyễn Thị Anh-(12A3) --
Lê Văn Bảo-(12A3)-Dalat - 0918.118409
Ngô Đình Văn Báu-(12A3)-Dalat - 0919.816328
Nguyễn Văn Bính-(12A3)-(Dalat):-qua đời
Trương Ngọc Châu-(12A3)-(Dalat)- truongngocchau@yahoo.com - 0903.321735
Ngụy Chuông-(12A3) -(MA, USA)- (857) 212-4068 - chng21@yahoo.com
Lê Thị Cúc-(12A3) - (Dalat) - 835347
Châu Lý Đà-(12A3) --
Lê Thị Thu Hà-(12A3) --
Nguyễn Thị Thúy Hà- (12A3)- Dalat -
Võ Thị Thu Hà-(12A3) --
Nguyễn Thị Mộng Hằng-(12A3)-(MN USA) - mhangnguyen@yahoo.com
Lê Thị Hạnh-(12A3)-Dalat -
Trần Thị Hạnh-(12A3) --
Ngô Thị Hiền-(12A3)-(Dalat) - 063.812728
Vương Thị Tâm Hiền-(12A3)-(Dalat) - 0919.246077
Nguyễn Mậu Hoàng-(12A3)-Dalat - 0918.525017 552669
Hà Thanh Huê-(12A3) --
Nguyễn Viết Hùng-(12A3)-(Dalat)-qua đời
Đoàn Quốc Hưng-(12A3)-(Dalat) - 0913.818556 langbiangvn@yahoo.com
Tô Thị Ngọc Hương-(12A3) - (Dalat) - 835588
Trần Đinh Huy-(12A3) -(Dalat) - 816243
Nguyễn Quốc Khanh-(12A3)-(Dalat) - 0913.698958 063.570007
Hoàng Thị Lệ Kim-(12A3)-(TP. HCM) - hhuong.hoang@gmail.com
Hồ Thị Minh Lan-(12A3)-(Dalat) -
Hồ Thị Minh Lan - (12A3)
Nguyễn Thị Mộng Lan-(12A3) --
Trần Ngọc Cẩm Linh-(12A3)-(TP. HCM)- tranngoccamlinh@yahoo.com
Nguyễn Thị Lợi-(12A3)- Dalat - 571222
Nguyễn Thị Trúc Mai-(12A3)--
Phạm Trọng Minh-(12A3) --
Trần Thị Minh Nguyệt-(12A3) --
Phạm Trần Liên Như--(Dalat)- nhupham67@yahoo.com 0903.175579
Nguyễn Thanh Phong-(12A3) --
Lê Hữu Phước-(12A3)-(Dalat)- phuoclamvien65@gmail.com 0918.007550
Lý Thanh Phương-(12A3) --
Nguyễn Hữu Quý -(12A3)-(Dalat) - 0919.706770 063.820077
Lê Quang Sáng-(12A3)--
Huỳnh Văn Thà-(12A3)-(Dalat) -
Phạm Hồng Thái-(12A3)-(Dalat) -
Lê Đức Thanh-(12A3)-(Dalat) -
Nguyễn Tường Thanh-(12A3)-(Dalat) - 0986.841468
Trần Thị Thu Thảo-(12A3)-(Dalat) - 833819
Phan Thị Dạ Thảo-(12A3) --
Trần Thị Lệ Thu-(12A3) --
Trần Phương Thức-(12A3) -(Dalat) - 0983.112250 063.821048
Huỳnh Thị Tiến-(12A3)-(TP. HCM) -
Nguyễn Văn Tịnh-(12A3) --
Lê Thị Ngọc Trang-(12A3)-(Dalat) - 553145
Nguyễn Thị Trang-(12A3) --
Nguyễn Thị Ngọc Trang-(12A3) --
Nguyễn Tùng-(12A3)-(TP. HCM) -
Phạm Thị Tuyết-(12A3) --
Phan Văn Vạn-(12A3)-(TP. HCM)- van.van.phan@dksh.com 0913.769159
Phan Thị Xinh-(12A3)--

A4: Thầy Ngô Hiệp (Lý) Lớp trưởng: Trương Bá Nhật
Lê Thị Quỳnh Chi (12A4)
Nguyễn Văn Đông-(12A4)-(Dalat) -
Lê Thanh Hà - (12A4) - (Dalat) - 0918.772776 828523
Nguyễn Thị Hằng - (12A4) - (Dalat) - 0915.758108 834947
Nguyễn Thị Minh Hằng-(12A4)- (Dalat) - 820922
Nguyễn Thị Thanh Hiếu (12A4) - Dalat
?? Hồng Hoa (12A4)
Nguyễn Thị Hường-(12A3)-(TP. HCM)-
Nguyễn Bách Khoa-- (TP. HCM)- bachlocarts@vnn.vn - 0903.823262
Nguyễn Thanh Long (12A4) - (Dalat) - 0913.953264 832351
Trương Bá Nhật - (12A4) - (Dalat) - truongnhataz@yahoo.com.vn 0933216317
Trần Văn Ngọc-(12A4) --
Cao Văn Phất-(12A4)-(Dalat) - 571222
Trần Đăng Quân-(12A4)-(WA USA)-
Võ Văn Thắng-(12A4)-(CA USA)- thang.vo@comcast.net
Tôn Nữ Mộng Thủy-(12A4) - TP. HCM - ninithuytien@yahoo.com - 0903.729372
Ngô Thị Tuyết (12A4)
Ngô Mỹ Vân - (12A4) - (Dalat) - 830087

A5: Thầy Nguyễn Ngọc Cẩn (Văn) Lớp trưởng: Đỗ Ngọc Lam Sơn
Võ Cường -(12A5) mailboxcuong@gmail.com - (TP HCM) - ĐT:0903634753
Lê Văn Đạt-(12A5) --
Nguyễn Thị Cẩm Hằng--(CA USA)- hangcam@yahoo.com
Nguyễn Văn Hiền-(12A5) --
Nguyễn Thị Hồng-(12A5)-(Dalat) -
Phạm Thành Hùng-(12A5)-(Dalat)- savanbaodl@yahoo.com.vn 0918.785577
Nguyễn Thị Xuân Hương-(12A5) --
Lê Thị Kim Lan - (12A5) - (Dalat) - kimlany2003@yahoo.com - 0919.389383 063.835305
Nguyễn Thị Bích Liên-(12A5) --
Phạm Thị Ngọc Liễu-(12A5) --
Nguyễn Thị Thu Nga-(12A5) --
Đỗ Tuyết Nhung - (12A5) - (Dalat) - nhungcan_dl@yahoo.com 0909.182786 827016
Nguyễn Thị Phương-(12A5) --
Nguyễn Thị Kim Oanh-(12A5) --
Huỳnh Quân - (12A5) - (TP. HCM)
Ngô Viết Quyền-(12A5)-(Dalat) -
Đỗ Ngọc Lam Sơn-(12A6)-(WA USA)- lamsondo2002@yahoo.com
Phạm Văn Sơn-(12A5) --
Văn Sĩ Sơn-(12A5) --
Phan Đình Thanh-(12A5) --
Đoàn Phương Thảo-(12A5)-(TP. HCM)- thaodoanthiphuong@ymail.com
Phạm Thị Thảo-(12A5) --
Nguyễn Cảnh Thông-(12A5) -(TP. HCM)- 0903652502
Nguyễn Thị Thu Thủy-(12A5)-(Dalat) - nguyenthithuthuy369@yahoo.com
Cao Thanh Tiên-(12A5)-(CA USA)- caothanhtien68@hotmail.com
Đặng Trọng-(12A5) --
Trịnh Thị Duy Vinh (12A5) - (Dalat) - 826118
Nguyễn Thị Kim Yến-(12A5) --

A6: Cô Phùng Thị Hảo (Hóa) Lớp trưởng: Trần Thị Hồng Thu
Nguyễn Thị Lan Anh--(CA USA)- lananh.nguyen@qsic.com
Nguyễn Thị Tuyết Anh-(12A6) --
Nguyễn Văn Công-(12A6)--
Nguyễn Thu Hương - (12A6) - (Dalat) - huong14c@gmail.com - 0983.336387 08.8464132
Vũ Thị Thu Hương - (12A6) - qua đời
Phan Thị Cúc Hương-(12A6) --
Vũ Nhật Lệ - (12A6)
Nguyễn Đức Nhật-(12A6)-(Dalat) -
Nguyễn Việt Phương-(12A6) --
Trần Hữu Quang - (12A6) - (TP. HCM) - 0988.941667
Trần Thị Hồng Thu (12A5) (TP. HCM)- anhthu2008_emb@yahoo.com - 0918.825511 8908149
Nguyễn Thị Thu Thuỷ-(12A6)-(TP. HCM) - thuthuy1010@yahoo.com - 0907.253125
Huỳnh Tiến Toàn (12A6)
Đặng Hoàng Huyền Trang-(12A6) --
Phan Đoàn Quốc Việt-(12A6) --

B1: Thầy Trần Trung (pháp) Lớp trưởng: Nguyễn Thị Nguyên
Hồ Thị Thúy Ái-(12B1)- - Thuy.Ho@oir.commerce.nsw.gov.au
Nguyễn Thị Ngọc Bích-(12B1)- Dalat -
Võ Thanh Bình-(12B1)-(Dalat) -
Nguyễn Long Châu-(12B1)-(Dalat)-
Nguyễn Thị Mỹ Châu--(Dalat)- mychnguyen@yahoo.com 0919.241128
Trần Thị Cúc-(12B1) --
Lê Tấn Đạt - (12B1) - (CA, USA) - datlevu@yahoo.com
Nguyễn Thị Quỳnh Dao-(12B1) - (Dalat) - pquynhgiaodl@vnn.vn
Trần Trung Hòa-(12B1)-(Ottawa Canada)- hoat_tran@hotmail.com
Trương Quang Hoàng-(12B1)-(Dalat) - 0908.023646
Huỳnh Thị Hồng-(12B1)--(qua đời)
Nguyễn Chí Hùng-(12B1) -- (Australia)
?? Ngọc Lai (12B1) (Dalat)
Thái Thị Lành -(12B1)-(Dalat)-
Nguyễn Văn Lộc-(12B1)-(Dalat) -
Nguyễn Văn Minh-(12B1) --
Đinh Kim Ngân (12B1) (Dalat) - 0919.066017
Nguyễn Thị Nguyên-(12B1)-(Dalat)-
Trương Bá Nguyên-(12B1)-(Dalat) - 0913.780842 816002
Thái Bình Phương-(12B1) --
Đặng Ngọc Hải Sơn (12B1) (Dalat)
Hồ Thị Ngọc Thanh-(12B1) -(TP. HCM)- thanhngocho68@yahoo.com - 0909.368166 7520078
Nguyễn Tuyết Thanh-(12B1) - (Dalat) - 0903.889580
Nguyễn Thị Phương Thu-(12B1) --
Nguyễn Thanh Thúy-(12B1) -(Dalat)- 831158
Lê Thị Tình-(12B1) -- (Dalat)

B2: Cô Hòa (Sinh) Lớp trưởng: Trần Hữu Trung
Dương Ngọc Châu-(12B2) -(TP. HCM)- duongnchau@yahoo.com - 0918.517564
Nguyễn Thi Kim Cúc-(12B2)-(Dalat) -
Doãn Thị Mỹ Dung-(12B2)-(Dalat)- 0909.446898
Doãn Trí Dũng (12B2) (Dalat)
La Mộng Dung-(12B2)-(Úc)- vicky_la@perpetual.com.au
Nguyễn Thị Mỹ Duyên (12B2)
Ngô Thị Bảo Giang-(12B2) -- baogiangngyn@yahoo.ie
Liêng Hot Hali-(12B2) --
Lê Quang Hà-(12B2)-(Dalat)- lequang_ha@yahoo.com - 0903.051061 831831
Lê Ái Thụy Thương Hà (12B2)
Nguyễn Minh Hà-(12B2)- (TP. HCM) - hanin@vms.com.vn 0903.620468
Phạm Thị Hồng Hà-(12B2)- (TP. HCM) - honghadentist@yahoo.com - 0918.166459
Võ Thị Ngọc Hoa-(12B2) -(TP. HCM)- 7160964
Phan Thị Mỹ Hoà-(12B2) --
Phan Huy Khôi-(12B2)-(Dalat) -
Hồ Thị Lan-(12B2) --
Phan Khánh Linh-(12B2)-(CA USA)-
Trần Minh Mẫn-(12B2)-(Dalat) -
Phan Minh Nghĩa-(12B2) --
Huỳnh Thị Hạnh Nhân-(12B1)-(CA USA)- hanhnhanhuynh@gmail.com
Trần Trọng Nho-(12B2)-(Dalat)- trotrongnhan@yahoo.co.uk
Đinh Thị Cẩm Nhung-(12B2) -(TP. HCM)- 098.9595643
Lê Thanh Phong- (12B2) --
Trần Thị Kim Phượng-(12B2) --
Nguyễn Hữu Quang-(12B2)-(Dalat)- quangdalat@hcm.vnn.vn
Trương Công Quyền-(12B2)-(USA) -
An Thị Ngọc Quỳnh-(12B2) -- (CA, USA) - anvu2566@yahoo.com
Lê Quang Tài-(12B2) --
Trương Văn Tâm-(12B2) -(TP. HCM)- 0903.916517
Huỳnh Nguyễn Xuân Thảo-(12B2) --
Phan Thị Lệ Thuỷ-(12B2) --
Nguyễn Thị Thanh Trang-(12B2) --
Nguyễn Thị Kim Trân-(12B2) --
Trịnh Hoài Trí-(12B2)- (TP. HCM)-: tritrinhdl@yahoo.co.uk 8120091
Nguyễn Thị Hiếu Trinh-(12B2) --
Thái Thị Trinh-(12B2)-(Dalat)-(giáo viên)
Trần Thị Thùy Trinh -(12B2)-(FL - USA)- tranthuytrinh@gmail.com
Trần Hữu Trung-(12B2)-(TP. HCM)- trung.tran@vn.schindler.com - 0903.824007
Nguyễn Văn Tuấn-(12B2)-(Dalat)-qua đời
Nguyễn Trần Diệp Yến-(12B2)- (TP. HCM) - yen_ntd@yahoo.com 0903.776350

Bên lề: Những mối tình chung khóa 1985 thành đôi thành lứa: Cao Văn Phất & Nguyễn Thị Lợi; Phạm Trần Liên Như & Nguyễn An; Trịnh Hoài Trí & Nguyễn Trần Diệp Yến; Đinh Huy & Trương Ngọc Châu, Ngô Thị Hiền & Ngô Đình Văn Báu, Trần Minh Mẫn & Trần Thị Kim Phụng, Nguyễn Mạnh Khanh & Hoàng Kim Thanh, Nguyễn Hữu Quang & Đinh Thị Cẩm Nhung (còn nữa không?) (theo lời một người trong nhóm này thì mấy cặp này ở nhà xưng anh em hay là "mày tao" cũng được :))

Cám ơn tất cả các thầy cô, bạn học khóa 1985 đã giúp đỡ bổ túc vào danh sách này. Xin cập nhật thông tin email của quý vị nếu cần để chúng ta tiện liên lạc về sau. Hẹn sẽ có ngày tương phùng.

FYI: who is who on MTX
bachkhoa85: Nguyễn Bách Khoa (Anh)
Bùi Thắng: Bùi Thắng (Anh)
canhthong: Nguyễn Cảnh Thông (Anh)
caonguyentinhxanh: Đỗ Ngọc Lam Sơn (Anh)
dalatxua: Nguyễn Thị Thanh Thủy (Anh)
diepthithuhuyena2: Diệp Thị Thu Huyền (Anh)
divang: Nguyễn Thị Thu Thủy (Anh)
dungduy: Doãn Thị Mỹ Dung (Pháp)
Camlinh: Trần Ngọc Cẩm Linh (Anh)
Haiduong: Dương Ngọc Nga (Anh)
hanhan: Huỳnh Thị Hạnh Nhân (Pháp)
hongthua6: Trần Hồng Thu (Anh)
Ho Thuy Ai: Hồ Thúy Ái (Pháp)
HSC8285: Trần Trung Hòa (Pháp)
lankim: Lê Thị Kim Lan (Anh)
manhkhanh: Nguyễn Mạnh Khanh (Pháp)
manhtrinh: Đào Mạnh Trinh (Anh)
May ngan: Lê Thị Đoan Trang (Anh)
mimoza: Nguyễn Thị Viễn (Anh)
Mong Thuy: Tôn Nữ Mộng Thủy (Anh)
MHang: Nguyễn Thị Mộng Hằng-(Anh)
nbb1: Nguyễn Thị Ngọc Bích (Pháp)
Ngoc Quynh: An Ngọc Quỳnh (Pháp)
Nguyen Duc Tuan: Nguyễn Đức Tuấn (Anh)
nguyendca: Nguyễn Vinh Dũng (Pháp)
nicolai85: Ngọc Lai (Pháp)
phamtranliennhu: Phạm Trần Liên Như (Anh)
phoda: Đoàn Quốc Hưng (Anh)
phuoclamvien = Lamvien: Lê Hữu Phước (Anh)
quangdalat: Nguyễn Hữu Quang (Pháp)
rdo: Hồ Thị Ngọc Thanh (Pháp)
soncan: Hoàng Kim Sơn (Anh)
songanh: Nguyễn Văn Trai (Anh)
thaithilanh: Thái Thị Lành (Pháp)
Thangv95131: Võ Văn Thắng (Anh)
thongxanh: Lê Quang Hà (Pháp)
thuhuongsg: Nguyễn Thị Thu Hương (Anh)
thuthuy1010: Nguyễn Thị Thu Thúy (Anh)
Thùy Trinh: Trần Thị Thùy Trinh (Pháp)
TienCao: Cao Thanh Tiên (Anh)
trinhthiduyvinh: Trịnh Thị Duy Vinh (Anh)
Toc may: Hồ Thị Thanh Hồng (Anh) tocngan89: Nguyễn Trần Diệp Yến (Pháp)
tocdai: Đặng Ngọc Yến Quân (Anh)
tonthatluan85: Tôn Thất Luận (Anh)
Tran Huu Trung: Trần Hữu Trung (Pháp)
trotrongnhan: Trần Trọng Nho (Pháp)
truong ngoc chau: Trương Ngọc Châu (Anh)
truongbanhat: Trương Bá Nhật (Anh)
truongquanghoang: Trương Quang Hoàng (Pháp)
ttb1: Nguyễn Thị Tuyết Thanh (Pháp)

(as of ngày 24/01/2010)

thoitre
07-03-2005, 09:31 PM
Bổ sung: Cô Nguyễn Thị Hòa Chủ nhiệm 3 năm liền lớp : 10B2; 11B2; 12B2 dạy sinh , nay là trưởng bộ môn Sinh trường BTX.
Thầy Túy (Chồng cô Thơ) dạy toán.
Thầy Thân Xin: Dạy sinh chứ đâu phải dạy Lý. Hay là có thầy Xin dạy lý khác?
Học sinh: Nguyễn Thị Lành (12B1) tốt nghiệp thủ khoa năm 1985 (36 điểm). Hiện là giảng viên trường Trung Học Y Tế Lâm Đồng chuyên ngành Hộ sinh. (Tốt nghiệp trường Kỹ Thuật y tế III tp HCM chuyên ngành Hộ sinh)

tocdai
07-03-2005, 11:10 PM
Cám ơn thoitre bổ túc và điều chỉnh danh sách. Đúng rồi, thầy Xin dạy Sinh Vật, không biết đầu óc toc bị lú lẫn sao đó. Thầy Túy họ gì thoitre nhớ không? (thầy Túy, thầy Thuấn, thầy Sơn, cô Phượng (dạy Văn)...)

Ktum
07-03-2005, 11:35 PM
Thay Nguyen Tuy

tocdai
08-03-2005, 09:37 AM
Cám ơn Ktum. Hồi xưa, thầy Túy cũng được nhiều nữ sinh "mến" lắm :) Thật ra Ktum là học sinh khóa nào vậy?

lamvien
09-03-2005, 05:23 AM
Toc Dai oi.
Lam vien day! vua roi minh cung cap thong tin chua chinh xac.
Nguyen Thi Nguyen Phoc chu tich UBND TPDaLat chu khong phai Tran Thi Nguyen dau nhe! chinh suc dum. cam on.
co Huynh Van Tha 12A3 hien la Pho ban quan ly Vuon hoa TP.Dalat.
Co them Vuong Thi Tam Hien 12A3 , la nguoi lay chong dau tien , chi sau khi ra truong it thang hien co 5 con, dua dau da vao Dai Hoc (nam 1), hoc rat gioi, Hien lam an kha lam.
Lam Vien

tocdai
09-03-2005, 10:16 AM
Lamvien Hữu Phước ơi, Q. đã điều chỉnh danh sách rồi. Mình có học chung với Vương Tâm Hiền này hồi lớp 11 không hay là Hiền nào khác (bên cạnh Vũ Thị Minh Hiền)?

bachtung
09-03-2005, 11:03 AM
WOW... Vuong Thi Tam Hien thật giỏi. Biết vậy hồi xưa tui lập gia đình sớm thì giờ đây đã có con vào đại học thích thật. bây giờ già rồi mà con vẫn còn bé.

Soncan
09-03-2005, 04:48 PM
Bổ sung nè:
Nguyễn Đức Nhật 12 a 6
Trần thị Hồng Thu 12 a 1
Phạm thị Hồng Hà ??

tocdai
15-03-2005, 10:23 PM
Cuối danh sách học sinh, toc có ghi lại các nick & name tham gia diễn đàn này, nếu bạn nào chưa quen thì có thể vào đây để check out. Thật sự nếu không biết nick nào là ai thì người khác cũng ngại nói chuyện đó.

mimoza
19-03-2005, 05:58 PM
Minh xin bo sung 1 so ten cua cac ban khoa 1985 ne:
Tran Anh Tuan la lop truong lop 12A2
Nguyen thi Tinh, minh nghi Tinh la nguoi lap gia dinh cung som lam, minh co du dam cuoi cua Tinh sau khi ra truong vai thang.
con nua, DAng thi Yen Phi, Tran Thi LAn Huong, Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Thi Xuan Liem

mimoza
19-03-2005, 06:02 PM
Minh xin bo sung 1 so ten cua cac ban khoa 1985 ne:
Tran Anh Tuan la lop truong lop 12A2
Le thi Tinh, minh nghi Tinh la nguoi lap gia dinh cung som lam, minh co du dam cuoi cua Tinh sau khi ra truong vai thang.
con nua, DAng thi Yen Phi, Tran Thi LAn Huong, Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Thi Xuan Liem

Soncan
19-03-2005, 10:47 PM
Một tên 12A1 nữa cho tocdai nè :
Phan Nam Anh email : pnanh@vdc.com.vn

mimoza
20-03-2005, 05:29 PM
BAn soncan oi, minh nho Phan Nam Anh hoc lop 12A2 ma! minh con nho hoi do Nam Anh da "yeu tham nho trom" Khanh Trang nua do!

mimoza
20-03-2005, 05:35 PM
BAn soncan oi, minh nho Phan Nam Anh hoc lop 12A2 ma! minh con nho hoi do Nam Anh da "yeu tham nho trom" Khanh Trang nua do! hoi do neu Nam Anh ma nghe bai hat "yeu 1 minh" thi chac anh chang trum men khoc may ngay luon :cry:

tocdai
21-03-2005, 12:07 PM
Chào Mimoza, Ui chao ơi, lấy cái tên nghe là biết Dalat liền hà. Mimoza là Viễn có phải không? (hay là  Quỳnh Chi?) Cám ơn mimoza đã bổ túc danh sách, toc sẽ cập nhật nó ngay.

Sơn ơi, cám ơn Sơn nhiều lắm. Nhờ Sơn mà bạn bè cũ từ từ nối liên lạc ... Cứ theo đà này, hy vọng dần dần khóa 85 tụi mình sẽ tề tựu đầy đủ trên website này ...

Soncan
21-03-2005, 11:40 PM
Mimoza là ai vậy ta??? tocdai làm ơn điều tra dùm chứ cái kiểu này thiệt nhức đầu quá chừng... Tui oa xịt ra bây giờ nghe, giấu mặt hoài làm sao tui liên lạc đây. Mà mimoza nhắc đến Khánh Trang, hồi xưa ở lớp nào? Tên họ đầy đủ? Bây giờ ở đâu cho tui biết tui liên lạc liền....
Để mai tui điện thoại hỏi ông Nam Anh coi thử ổng còn nhớ "mối tình xưa" của ổng không nhé...

mimoza
22-03-2005, 03:20 AM
Cac ban 1985 oi, Mimoza nho cac ban "giang tay dai bang"cuu giup tim kiem gium gia dinh 12A2 voi nhe, Mimoza la dua con bi lac 20 nam nay roi, dang co don lanh leo ben xu day dac suong mu :cry: (suong mu o day khong det duoc thanh loi tho tieng hat nhu cua Dalat minh dau) ai lien lac duoc gia dinh 12A2, mimoza xin hau ta! :)
Le thi Khanh Trang (12A2) da lay chong xu xa, co nang gia tu mien cao nguyen de ve vung bien Nha Trang tu nam 1992, tu do minh khong con tin tuc gi nua ca.

tocdai
22-03-2005, 10:58 AM
Mimoza Viễn ơi, danh sách của khóa 85, có 3 người lớp 12A2 là đã tìm ra email và đã liên  lạc được, ngoài Viễn ra thì có Đặng Như Quỳnh Chi đang ở Cali, email là quynhchidangnhu@yahoo.com và Phan Nam Anh đang ở Saigon, email là pnanh@vdc.com.vn. Viễn có thể email cho họ xem còn tin tức gì của bạn bè trong lớp không. Ngày trước đi học, bạn bè hay nói với Q. về Viễn ra sao biết không, họ gọi Viễn là "con nhỏ nàng tiên cá" đó ... ;)

HSC8285
23-03-2005, 07:25 PM
hi tocdai, Hòa vừa chợt nhớ ra lớp 12B1 hồi đó còn có 2 anh em Thái Bình Phương và Thái Thị Lành. Hòa không liên lạc được nhưng báo để tocdai thêm vào danh sách...

tocdai
23-03-2005, 10:44 PM
Cám ơn HSC Trung Hòa, toc đã cập nhật danh sách. Đây cũng là 1 cách để luyện trí nhớ phải hông :)

Thangv95131
27-03-2005, 01:38 PM
San Can, Phan Nam Anh co phai la con cua thay Nam o Da Thien khong vay, thay ten quen lam, nhung khong biet co dung khong. Neu la han ta, thi khi con di hoc, ba tron lam ma, khong biet he co con nho khong. Sao lan mat tieu, may hom nay khong thay len day vay, gian ai ha, hay Q. choc KS khoc bu lu bu loa roi?

tocdai
29-03-2005, 01:06 AM
Thắng ơi, lúc đi học không biết Nam Anh ba trợn kiểu gì chứ bây giờ he có 2 bằng cao học, dạy trường đại học Dalat 15 năm trước khi thuyên chuyển về Saigon làm viện nghiên cứu đó ;) trong hình Nam Anh không khác hồi đi học 1 tí xíu nào hết. Q. đang rủ Nam Anh vào đây chơi cho nên Thắng đừng có đe dọa quá chớ ;)

Sơn ơi, ông Thắng mà về Vietnam chắc phải mượn băng Ba Chùa chận đầu wuýnh một trận đi ;)

Soncan
29-03-2005, 01:11 AM
Thắng mà nghe Quân hù kiểu này chắc suốt đời hắn không dám về. Còn ông Nam Anh, tui liên lạc với ổng, cho ổng địa chỉ đủ thứ rồi ổng không thèm gửi mail trả lời cho tui mà đi kể với Yến Quân đủ thứ.... Cái đồ....mê ..gái...!!!!

HSC8285
29-03-2005, 02:18 AM
Soncan, hôm trước ông có cho số ĐT Trương Quang Hoang. Không biết có đúng số này không (84) 908023646?

Soncan
29-03-2005, 03:10 AM
Số Điện thoại chính xác rồi đó HSC. Ông gọi chưa? Tui đã gọi cho Quang Hoàng số này rồi.

Thangv95131
30-03-2005, 03:28 PM
Cu hu doa, minh co toi nam duong di lan, khong viet gi phai so. Cu nhe rang cuoi, chung tuong minh dien, dau dam lam gi. Beside, ve Dalat keo SC lam bia do dan, in bai viet nay ra, the la an toan tram phan tram.

Soncan
01-04-2005, 02:28 AM
Ông Thắng cứ về đi. Có gì tui bảo kê cho. Nhưng mà nhớ bao tui nhậu nghe....Nếu không tui cho mấy em xử không đẹp không ăn tiền.

tocdai
08-04-2005, 02:02 AM
Lamvien Hữu Phước ơi, các bạn Nguyễn Quốc Khanh, Nguyễn Mậu Hòang, Nguyễn Trường Thanh là học sinh 12A3 hết hả? Q. muốn biết để cập nhật danh sách cho chính xác. Nghe tên các bạn thì quen quen nhưng không nhớ ai ra ai hết.

tocdai
12-05-2005, 04:33 AM
Chào các bạn,

Toc muốn có danh sách các lớp trưởng của học sinh khóa mình. Các bạn nào còn nhớ thì cho toc biết với nhé. 3 lớp BTX của toc là:

10A9: Hồ Hồng Khánh
11A1: Đỗ Ngọc Lam Sơn
12A1: Nguyễn Đức Tuấn

Ngoài ra, các lớp trưởng khác là những ai vậy?

lamvien
12-05-2005, 03:59 PM
Dung vay, ca 3 ten Nguyen Quoc Khanh, Nguyen Mau Hoang va Nguyen Tuong Thanh deu la dan 12A3.
YQ "khoe" manh binh thuong roi ha? may ngay qua Vang bong "Toc Dai" chi toan thay toc ngan, buon qua troi!
Phuoc moi ghe nha Soncan ban chuyen ngay 28.5 khoa 1985 tuu truong va hop mat ky niem.

tocdai
12-05-2005, 09:24 PM
Lamvien Hữu Phước ơi, phái Phước làm phó nhòm cho buổi họp mặt hôm ấy đó nhé. Nhớ chụp hình chung và hình riêng từng giáo viên và bạn bè nha. Phải chi mà có webcam đâu đó thì tuyệt nhỉ ;)

Soncan
17-05-2005, 02:13 AM
Để hỏi Hoài Trí xem có thể bố trí một webcam không. Nếu được thì quá tốt. Nếu không thì chịu khó dùng điện thoại vậy. Yến Quân yên tâm, mọi diễn biến sẽ được tường thuật chi tiết trên diễn đàn, kèm theo hình....Mọi người chắc chắn sẽ nhắc đến Yến Quân nhiều lắm. (Đừng nhảy mũi nha...)

Tran Huu Trung
17-05-2005, 07:42 AM
Nếu sử dụng webcam qua Yahoo Messenger thi hy vọng sẽ có rất nhiều bạn bè mình cùng tham gia giao lưu online. Trung cũng sẽ góp cái "bản mặt" mình vô trong cái webcam hôm đó.

lamvien
17-05-2005, 08:52 AM
Sang nay Phuoc va Son moi ngoi ca phe hoi y voi nhau . Hom do Phuoc se chup hinh va chuyen len Maitruongxua. Con Son se lien he voi Tri de hoi xem co thuc hien Wedcam duoc khong.
Mong cac lop keu goi anh chi em tham gia ngay 28.5.2005 toi. Neu co so luong chinh xac cang tot de tien viec to chuc.
Phuoc va Son da va dang rap noi cac dau moi. mot so ban o Sai gon hua se ve tham du, hy vong se rat vui ve va dam am. Chuong trinh hop mat da len.
8 g anh chi em den truong, Nha truong danh cho chung ta mot phong de hop mat, sau do du le Tong ket nam hoc, Phat bieu tang ghe da cho truong ( Son Can dang soan dien van).
11h hop mat lien hoan tai nha hang Cap Treo ( Nguyen An la chu nha hang). Co moi cac thay co da day chung ta 20 nam truoc.

tocdai
17-05-2005, 11:04 AM
Uiya ... tưởng tượng gặp lại thầy cô bạn bè cũ sau 20 năm ... thấy hồi hộp quá, thế nào cũng có nhiều cái ... kinh dzị :). Sơn ơi, có cần help với bài diễn văn không (ai biểu xưa học chuyên toán chi! ;) - À, nên nhớ hồi đi học mình hỏng thích nghe diễn văn lắm đâu nghen ;))

Trung ơi, set up webcam thì chắc Trí dư sức làm, nhưng mà cái khó là set up ở đâu bây giờ, hỏng lẽ mời thầy cô ra Internet Cafe?

Sơn & Phước ơi, ráng tìm gọi cho được cái "gã đầu bờm" Cao Văn Phất nha ;)

Soncan
17-05-2005, 10:39 PM
Việc set up web cam có thể dùng loại coputer xách tay và wireless connector. Cũng không phải là khó lắm . Còn bài phát biểu thì Sơn đang soạn, tuy hồi xưa học chuyên Toán nhưng tâm hồn thì vẫn ở bên Văn. Nếu Y.Q có lòng thì soạn gíup một bài đi. Mỗi người có một ý hay mà...

Tran Huu Trung
18-05-2005, 07:32 AM
Kim Sơn, Yến Quân,
Ngày tổ chức họp mặt là sáng thứ bảy 28.5, nếu có thể giao lưu online qua Webcam Yahoo Messenger thì lúc đó ở bên Mỹ là tối thứ sáu 27.5, như vậy các bạn bên Mỹ, Canada có thể thu xếp cùng tham gia từ xa (ở châu Âu thì hơi bất tiện hơn chút xíu).

Về địa điểm thì Kim Sơn thử liên hệ với phòng internet của Hòai Trí hình như ở nhà ngay sát bên cạnh trường BTX, xong lễ đi bộ 2phút qua. Vì số lượng bạn bè và thấy cô hôm đó khá đông, nếu chỉ có một laptop thì đứng chờ lâu cũng kỳ. Ít ra cũng cần đến 5-10 computer + 5-10 webcam. Nếu được như vậy thì việc kế tiếp là Kim Sơn phải thông báo Yahoo ID của 5-10 máy này (lấy của bạn nào đã có hay tạo mới cũng nhanh mà) cho bạn bè biết để cài vào Yahoo Messenger của mỗi người. Và ngược lại các bạn khác cũng báo Yahoo ID của mình cho Kim Son biết. Đây cũng là dịp để Hòai Trí quảng cáo cho dịch vụ computer của mình :)
Nếu chuẩn bị trước thì Hòai Trí và Kim Sơn dễ dàng thu xếp để bạn bè được giao lưu trực tuyến và đặc biệt là thấy được dung nhan ... mùa hạ của nhau :wink:

tocdai
21-05-2005, 05:50 AM
- Lớp 12A1: Cô Vĩnh Liêm (Sử) Lớp trưởng: Nguyễn Đức Tuấn
- Lớp 12A2: Cô Phương Lan (Toán) Lớp trưởng: Trần Anh Tuấn
- Lớp 12A3: Thầy Lê Lẽ (Hóa) Lớp trưởng: Lê Hữu Phước
- Lớp 12A4: Thầy Ngô Hiệp (Lý) Lớp trưởng:
- Lớp 12A5: Thầy Nguyễn Ngọc Cẩn (Văn) Lớp trưởng: Hồ Thị Hồng Thu
- Lớp 12A6: Cô Phùng Thị Hảo (Hóa) Lớp trưởng:
- Lớp 12B1: Thầy Trần Trung (pháp) Lớp trưởng:
- Lớp 12B2: Cô Hòa (Sinh) Lớp trưởng: Trần Hữu Trung

Các bạn bổ túc danh sách các lớp trưởng giùm toc tí xíu. Thank you.

Divang Thu Thủy, hình như tên của bạn chưa có trong danh sách học sinh ở trang đầu, bạn cho biết tên họ, lớp, và email nhé.

DT
21-05-2005, 08:37 AM
Tocdai ơi, Hồng Thu học 12A6, nên không phải là lớp trưởng 12A5 đâu :-) Hồng Thu họ Trần, là Trần Thị Hồng Thu.

divang
22-05-2005, 04:38 PM
Chao cac Ban!
minh xung danh tanh day:
Nguyen Thi Thu Thuy. L op 12A5
Email:nguyenthithuthuy369@yahoo.com
Mot so ban ma minh nho ten nua ne, cac ban minh chua nho thong cam nhe:
Pham Thi Thao, Nguyen Thi Phuong,Doan Phuong Thao,Nguyen Thi Mong Hang,Nguyen Thi Phuong Thu, Pham Thi Ngoc Lieu,Nguyen Thi Bich Lien, Nguyen Thi Kim Oanh, Nguyen Thi Kim Yen, Nguyen Thi Oanh, Nguyen Thi Xuan Huong, Nguyen Thi Thu Nga,Nguyen Hung, Nguyen Van Hien, Van Si Dung , Le Van Dat,Pham Van Son,Phan Dinh Thanh, Dang Trong, Nguyen Canh Thong, Le Thai Nguyen,Van Si Son, Quan....khong biet minh co lon khong, cac ban day la hoc cung lop minh

thoitre
22-05-2005, 05:33 PM
Lớp trưởng 12B1 là Nguyễn Thị Nguyên (nay là Phó chủ tịch UBND TP Đà lạt) Phải không HSC?

littleduck
23-05-2005, 10:22 AM
Huỳnh Bảy (Vật Lý)
Phùng Thị Hảo (Hóa)  19 Phan Bội Châu
Trương Văn Lào (Dalat) 54F BTX
Đồng Thị Yến Trang (Anh văn) (Dalat)
Cái Triêm (Dalat)
Trần Tuý (Toán)
Huỳnh Văn Uyên (Sử) 54F Bùi Thị Xuân, Dalat baoco@hcm.vnn.vn
Thân Xin (Sinh Vật)  36 Cao Thắng Dalat


littleduck cũng là học sinh của mấy thầy cô này (Trừ thầy Triêm và thầy Xin, nhưng mà hai thầy này thì rất là nổi tiếng).

To chị tocdai: Sao chị giỏi quá vậy? Chị có thể nhớ hết tên họ của bao nhiêu đó người. littleduck khâm phục chị ghê luôn đó!  :roll:  :roll:

tocdai
23-05-2005, 10:04 PM
Cám ơn DT, divang, và thoitre cập nhật thêm danh sách của bạn bè và thầy cô khóa của mình. Toc sẽ update danh sách cho đầy đủ.

Littleduck ơi, toc đâu có mà tài tình vậy, là do các bạn mỗi người góp một chút đó. Duck nói không học BTX mà sao có học qua mấy thầy cô này vậy?

littleduck
24-05-2005, 11:26 AM
Dạ, vì thầy Bảy, cô Hảo và thầy Túy sau này chuyển về dạy ở trường của littleduck (trường Thăng Long). Thầy Lào thì năm lớp 10 có dạy thỉnh giảng ở lớp littleduck và thầy Uyên cũng là giáo viên thỉnh giảng môn Sử ở trường Thăng Long luôn. Cô Yến Trang cũng có dạy thỉnh giảng ở lớp littleduck một thời gian ngắn, nhưng littleduck thích cô lắm lắm luôn.
Hiện tại thì thầy Bảy đã là cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng rồi. Cô Hảo thì cũng đã nghỉ hưu rồi chị ạ.
Hình như lâu lắm rồi chị tocdai không có về Việt Nam phải không?

tocdai
25-05-2005, 04:10 AM
Uiya... nghe littleduck "thông báo" toc mới nhận ra mình xa Dalat lâu quá xá rồi :( ... Ủa, chứ giáo viên của Thăng Long đi đâu hết mà phải "bắt cóc" nhiều giáo viên của BTX dzị hở Duck? Duck nè, hồi xưa cô Yến Trang đẹp lắm, cô giảng bài học trò cứ há hốc mồm ra dòm cô "say mê" :) Thầy Cái Triêm lấy cô Đồng Thị Yến Trang, thầy hay đùa, nói mai mốt sinh con sẽ đặt tên là "Cái Đồng Hồ" ;)

BTX86
25-05-2005, 09:55 AM
Hello littleduck, cho minh hoi tham thay Cai Triem va co Yen Trang co may dua con vay? Luc con hoc BTX, thay Triem chu nhiem minh toi 2 nam luon. Luc do thay va co chi co mot em be gai thoi. Littleduck co the cho minh so phone cua thay duoc khong?

BTX86

littleduck
25-05-2005, 04:32 PM
Để duck giải thích thêm cho mấy anh chị hiểu vậy. Đến niên khóa 1993-1994 thì trường Thăng Long trở thành Trường PTTH chuyên Thăng Long, là trường chuyên của tỉnh Lâm Đồng. Lúc đó, toàn bộ giáo viên và học sinh của trường Thăng Long cũ dời qua trường Quang Trung. Giáo viên trường Thăng Long lúc đó toàn là giáo viên thỉnh giảng không thôi, sau đó thì mời dần dần một số giáo viên nổi tiếng về, nên mấy thầy cô ở BTX mới bị "bắt cóc" qua Thăng Long đó chứ!
Năm lớp 10, cô Yến Trang có dạy lớp em một thời gian ngắn thôi à, vì lúc đó lớp em chưa có giáo viên. Sau đó thì cô không có dạy nữa. Em học với cô Yến Trang chủ yếu là ở lớp bồi dưỡng Anh Văn thôi nên cũng không có nhiều thông tin về cô. Cô có giọng giảng bài ngọt thiệt ngọt nên học sinh hầu như đứa nào cũng thích cả. Hiện giờ cô Yến Trang vẫn là giáo viên của BTX thì phải, em cũng không rõ lắm. Để khi nào về Đà Lạt, duck sẽ hỏi thăm xem sao, rồi sẽ báo cho mấy anh chị biết nhé! :D

HSC8285
25-05-2005, 07:33 PM
Lớp trưởng 12B1 là Nguyễn Thị Nguyên (nay là Phó chủ tịch UBND TP Đà lạt) Phải không HSC?

Chao thoitre, lâu nay ít vô đây tui thấy hình như mọi người cũng vậy...không biết tại sao? Nghĩ cũng lạ, tới giờ này tui vẫn chưa nhận ra ông là ai mà sao ông quen hết mọi người hai lớp Pháp ? Nguyễn Thị Nguyên hồi đó làm lớp trưởng nhưng bây giờ có làm phó chủ tịch UBND Dalat không thì tui không rõ.

HSC8285
25-05-2005, 09:04 PM
Nhắc tới thầy Triêm, ai cũng biết thầy là một trong những thầy dạy môn toán rất giỏi của BTX. Trong 3 năm học ở BTX, HSC chỉ học với thầy hình như chỉ có một hay hai tiết thôi nhưng cũng biết những chuyện tiếu lâm hay những câu đố thầy hay hỏi trong lớp...thí dụ thầy hay đút 2 tay vào túi quần rồi hỏi có mấy ngón tay, mọi người đều nói mười một nhưng câu trả lời của thầy là 12, các bạn co nhớ tại sao không :) hay là chuyện đặt tên cho con là Cái Đồng Hồ ( tocdai co nhắc đến)

thongxanh
17-06-2005, 09:38 PM
Có hai người bạn cũ lớp 12B1 theo tôi vào MTX đọc danh sách không thấy tên mình nên đòi kiện. Lần đầu tiên lên mạng nên không rành có nhờ tôi đề nghị Tocdai bổ sung tên và hứa sẽ về "học" cách vào mạng internet và cung cấp nhiều thông tin bạn cũ cũng như hình ảnh.

Mong Tocdai bổ sung thêm hai tên:

+ Nguyễn Thị Ngọc Bích Lớp 12B1
+ Nguyễn Thị Phương Thu Lớp 12B1

Hai bạn trên có dự buổi họp mặt 20 năm khoá 1985 (có hình trong Topic lớp Pháp) và Bích nằm trong Ban Liên Lạc khóa 1985 đại diện cho lớp 12B1

Và thông tin thêm do hai bạn cung cấp là Huỳnh Thị Hồng Lớp 12B1 đã mất do bệnh.

phuoclamvien
18-06-2005, 11:12 AM
Các bạn niên khóa 1985 thân mến!
Ngày họp mặt kỷ niệm 20 năm ra trường để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong tim mỗi người, các thầy cô giáo cũng hết sức cảm động và qúi mến khóa 1985 vì đã có sáng kiến tổ chức có một không hai.
Hôm đó BTC đã chuyền tờ giấy để các bạn ghi lại tên họ, tên lớp, nghề nghiệp, số điện thọai thật chính xác để BTC phân công anh em tải lên MTX, vì lâu nay có một số tên tuổi viết chưa chính xác. song song đó BTC cũng cung cấp một danh sách khá dài tên các thầy cô và học sinh của niên khóa để các bạn tự điều chỉnh. Nhiều thầy cô phát hiện bị sai tên họ, tên lót và đã điều chỉnh giúp; có thầy cô hơi buồn vì chưa thấy tên mình trong danh sách( xin các thầy cô thứ lỗi cho chúng em-chẳng hạn thầy Bình chưa có tên)
Thế nhưng sau buổi họp mặt hai bản ấy chưa trở lại BTC, có lẽ bạn nào đó thấy qúi qúa nên đang giữ lại. Vì vậy , đề nghị bạn nào đang "ôm" qúi thầy cô và bạn bè mình cố gắng đánh lại danh sách, chỉnh sửa đầy đủ và Spost lên MTX dùm. Nếu các bạn không quen đánh máy xin vui lòng gởi lại cho KIm Sơn hoặc Hữu Phước ( nhớ photo vài bản trước khi gởi lại kẻo mất liên lạc.) các bạn có thể liên lạc với Hữu Phước qua các số máy sau: 0918007550; (063).835564 (NR); (063). 827807 (CQ).
Chân thành cảm ơn nhiều lần.
tiện đây xin thông tin, vừa rồi HP có gặp người nhà thầy Hồ Thanh Hy được biết thầy hiện vận còn ở miền Tây Việt Nam chứ không phải ở Hoa Kỳ như thông tin trên MTX, có điều bây giờ thầy không còn dạy học nữa, chuyển sang kinh tài , nên có những chuyến ra nước ngòai giao dịch làm ăn, chứ không định cư ở Mỹ.
chúc tất cả các bạn những ngày cuối tuần thật vui vè hạnh phúc.
Hữu Phước

tocdai
19-06-2005, 11:49 AM
Cám ơn thongxanh Quang Hà, Q. đã cập nhật danh sách ở trang đầu rồi. Thành thật chia buồn cùng các bạn khối Pháp Văn mất thêm một bạn học xưa.

lamvienphuoc Hữu Phước ơi, có cần thuê điệp viên điều tra giùm không? Nếu tìm ra được cái danh sách đó thì hay biết mấy. Ủa, mà hôm họp mặt khóa 85, mọi người chụp ngần ấy hình thôi hở, Q. vẫn còn thèm coi nữa nè ;)

nmlquang
19-06-2005, 12:03 PM
Em không ngờ mọi người lại giữ nhiều ấn tượng sâu sắc với các thầy cô cũ nhiều đến như vậy.Em cũng là một cựu thành viên của trường THPT Bùi Thị Xuân.Hơn nữa em cũng chính là học trò cũa thầy Cài Triêm và cô Yền Trang. Cả hai hiện nay đều đang dạy ở trường mình. Cà hai đều có hai người con. Người con đầu thì thua em 1 tuổi, nghe nói là dễ thương cực kì. Có lẽ đã hai năm rồi em không trở về trường nên tất nhớ thầy cô, nhớ nhất là lúc bị thấy cú đầu lần đầu tiên. Còn chuyện nguyên cả lớp bị thấy cú đầu nữa chứ ( lúc đó đứa nào cũng nhìn nhau vừa cười, vừa mếu, càng nghĩ thấy lúc đó sao mình trẻ con qua) .Em mới xa trường không lâu nên có lẻ có nhiều cái em biết rõ. Anh chị có thể hỏi em thỏai mái.

Soncan
21-06-2005, 11:30 PM
tocdai ơi, khỏi phải thuê điệp viên, cái danh sách quý giá đó Sơn cận đang giữ đây, nhưng hôm đó có nhiều bạn chưa ghi tên mình vào, Sơn đang tìm cách bổ sung rồi sẽ post lên cho mọi người cùng biết.... Hi..Hi... ráng chờ đợi thêm vài bữa nữa đi....

tocdai
22-06-2005, 05:48 AM
nmlquang, con cô Yến Trang nhỏ hơn em 1 tuổi và "nghe nói" dễ thương "cực kỳ". Sao lại chỉ là "nghe nói", em có muốn mấy "anh" khóa chị bày cho vài tuyệt chiêu "tán người ta vào tường" không? :) nói đùa thôi, mấy anh chị hiền lắm ;)

Aiya cái ông Sơn này, bắt chờ lâu quá cổ dài như cổ cò nè, post đại lên đi, bổ sung sau cũng được mà. Sơn hứa cho Q. địa chỉ email của Xuân Quang đâu rùi? (XQ hiền, có thể ăn hiếp XQ qua email cũng có thể "áp phê" lắm ;))

nmlquang
23-06-2005, 04:08 PM
Được á!!!!!!!!!! Cho em xin thọ giáo vào chiêu được không????????Nhưng ngặc nỗi em lại đang ở Sài Gòn nên ít về Đà Lạt lắm, làm sao bi giờ????

phuoclamvien
29-06-2005, 11:51 AM
Oi dzoi oi!
Lam kho than tui qua ong Son can oi!
lau nay tui mat an ban dem, mat ngu ban ngay vi cai danh sach"lich su"ay day. may ma tui rao tren mang "toi pham" moi lo dau ra. vay thi Son can phai chiu trach nhiem lap lai danh sach va dua len mang trong thoi gian som nhat de moi nguoi huong nho. Neu qua han Chinh quyen dia phuong se quan thuc ong trong 3 ngay de hoan thanh "su menh" khoa 1985 giao pho day nhe!

Soncan
29-06-2005, 11:08 PM
Lại quên đem cái danh sách đi rồi...Dạo này sao trí nhớ đi chơi đâu mất , mỗi lần tìm khó quá. Divang về SG có gì vui không? Hôm nào về SG hẹn gặp nhé.
Liên Như ơi, đừng giận , không có ai hiểu lầm bạn cái gì đâu. Tại hôm đó Như đem An ra kinh doanh mà....Lần sau nếu có gặp mặt đừng dại đem An ra kinh doanh vì nếu có ai đó trả tiền rồi đem đi luôn thì ân hận không kịp nha....
Mấy lâu nay bận nhiều chuyện không vô đây, có ai chửi thì ...cứ chửi đi nha. Sắp tới tui có điều kiện online 24/24 rồi sẽ nói thật nhiếu cho mọi người chán luôn.
Trưa nay đang ngủ thì bị divang gọi dậy...Tức ơi là tức vì mất một giấc mơ rất đẹp....Divang đề nghị bọn mình kiếm chuyện gì đó làm chứ để lâu, coi chừng lại phải đi tìm lại nhau thêm một lần nữa.... Ông Lâm viên coi thử có gì tổ chức được thì tổ chức đi. Tui đề nghị Ông Lâm Viên tổ chức cho khoá 85 đi du lịch biển một bữa đi. Ai đi thì ... đóng tiền. Tổ chức cho thế hệ sau đi chơi hè luôn....

tocdai
30-06-2005, 12:02 PM
Divang Thu Thủy nhớ lần sau gọi Kim Sơn thì hỏi trước "ông có đang nằm mơ" không nhé, nếu Kim Sơn trả lời có thì Thủy cúp máy đi ;)

Kim Sơn ơi, biển nào? Nha Trang? Phan Rang? ... Sơn đừng có nói biển Dalat nha, cô Dung cho ở lại lớp đó ;) sao không tổ chức cho "sắp nhỏ" leo Núi Bà, coi có leo nổi như lớp "cha anh" của tụi nó ngày xưa không :)

phamtranliennhu
30-06-2005, 09:27 PM
Son oi! Thiet oan cho Nhu qua a 1Hom do N co dem A ra kinh doanh dau ?/ May ban nam tay An truoc do chu roi moi ke cho Nhu nghe nen N doi may ban phai tra tien muon ong chong Nhu ...de nam tay chup hinh do chu...oan ..thi kinh nha...Lau nay Son di dau mat tieu vay??? Son dang nghi phep ha?? NHu muon coi may tam hinh cau the he sau..ma khong biet vao dau de xem hinh...thiet que 1cuc ghe ..bay Nhu voi cac ban oi.....[/offtopic]

tocdai
01-07-2005, 07:06 AM
Liên Như ơi, Như vào www.maitruongxua.com, xong roi nhấn vào link "Nội Dung Diễn Đàn" (ở ô trên cùng, cột bên trái) để vào diễn đàn chính. Như sẽ thấy link "Khóa 1985" to tổ bành chảng, nhấn vào đó thì sẽ vào trang có tất cả những bài bạn bè khóa 85 viết, kể cả "tập ảnh thế hệ sau". Nếu vẫn vào không được thì la to lên nha.

Thông báo chung: ai ôm Liên Như phải trả 60 ngàn đồng + thuế!

phamtranliennhu
02-07-2005, 12:11 PM
choi oi ! sao am Om nHu ma co 60000$ re qua vay...ONg An noi la sao hom gap n ....lan ./ong cung chua cho kia kia ..hi hi ..cam on toc dai d abay Nhu nhe...

divang
05-07-2005, 06:17 PM
Chao cac ban va Kim son!
minh thay Son de nghi nhu vay thiet la hay, yeu cau ban to chuc tien hanh len lich nhe, minh dagn trong day, nhoc lon cua minh vua thi xong nen bay gio co thoi gian giai tri roi, chi con 2 thang nua het he roi minh cung phai vao hoc, luc do khong biet co thoi gian de di choi hong nua.
Son a, bua sau chac phai nhan tin cho Son truoc neu thay o tra loi thi o duoc goi phai hong?mo thay gi ke nho nho cho cac ban gnhe voi
Vi he nam nao cung xuogn sg o voi ba sap nho nen cuoc song cugn co thich nghi phan nao roi, khi nao Son va cac ban xuong nho lien lac nhe, chac gap cac ban o sg vui lam do, hom roi gia dinh Cam Linh co ghe minh choi, chua hen di nhau bua nao het, tui minh doi dip hop mat cac ban do.

tocdai
25-07-2005, 02:05 AM
Toc đã cập nhật danh sách khóa 1985 ở trang đầu, nhờ các bạn kiểm tra giùm, nếu info nào cần cập nhật xin cho toc bít. Thank you.

duynhien
25-07-2005, 03:50 PM
Về giáo viên, có thể bổ sung:

Thầy Nguyễn Văn Bá - Toán (hiện là hiệu phó BTX)
Thầy Nguyễn Ngọc Bích - Toán. (Nhatrang)
Thầy Lương Mậu Dũng - Toán (Saigon)
Thầy Trần Đình Khoa - Toán
Cô Đinh Thị Tâm - Toán (Dalat)
Thầy Nguyễn Văn Thuấn - Toán (Dalat)
Cô Nguyễn Thị Ngọc Thơ - Toán (Dalat)
Thầy Nguyễn Ngọc Dĩnh - Văn (Anh của thầy Cẩn)
Cô Nguyễn Thị Kim Phượng - Văn
Cô Phạm Thị Thái Quý - Văn (Saigon)
Cô …………… Nga - Văn (Saigon)
Cô Nguyễn Thị Bích Hà - Sinh (Dalat)
Cô Nguyễn thị Mùi - Sinh (Dalat)
Cô Vĩnh Hà - Địa (?) (Vũng Tàu)
Cô Lê Thị Thường - Địa (Dalat)
Thầy Nguyễn Đình Lâm - Lý
Thầy Nguyễn Văn Bảy - Lý (Nhatrang)
Thầy Lê Bình - Lý (Dalat)
Thầy Trần Thanh Bình - Lý (Dalat)
Cô Trần Thị Loan - Lý (Dalat) (Vợ thầy Huỳnh Bảy)

Không biết đến 1982 thì thầy Dũng và cô Thái Quý đã rời BTX chưa, nhưng các thầy cô Bích, Dĩnh , Nga và Vĩnh Hà thì còn dạy ở đấy.

Cô Dung hiện ở North Carolina chứ không phải ở Georgia.
Thầy Hạnh dạy Sinh Vật chứ không phải Toán.

tocdai
26-07-2005, 05:59 AM
Thưa thầy,

Thầy quả thật là có trí nhớ hay quá. Người ta nói "trí nhớ là một nửa trí khôn", nhiều khi em thèm có một trí nhớ thật tốt. Các thầy cô này em đều nhớ, nhưng không nhớ nguyên tên họ nên không dám đăng, sợ bất kính. Cám ơn thầy đã nhắc nhở và bổ sung.

Thưa thầy cô Thái Quý và cô Nga (người Bắc phải không thầy?) về Saigon trước khi em vào BTX khá lâu. Ba mẹ em đều rất mến cô Thái Quý và cô Nga và thường nhắc những kỷ niệm "ngồ ngộ" về 2 cô. Hình như cô Thái Quý cũng thích văn nghệ, đóng kịch và hát hò lắm (không biết cô đã từng đóng kịch với thầy chưa).

Hôm rồi em được xem cuốn kỷ yếu năm học rồi của trường BTX. Đẹp lằm. Tiếc là thời tụi em không có đầy đủ điều kiện như bây giờ.

thongxanh
26-07-2005, 11:33 AM
Thưa thầy!

Thầy Trần Thanh Bình dạy Lý em không nhớ nhưng em nhớ có thầy Thanh Bình dạy Sử có thói quen hay nhún khi giảng bài, không biết có phải thầy Bình này không ạ?

Gởi Tocdai!

Cô Nga (người bắc) dạy văn không thể về Sài gòn khá lâu được trước khi Tocdai về BTX vì cô dạy văn lớp 12B2 năm 1985 sau đó cô mới về Sài gòn. Cô là người bắc như tư tưởng rất thoáng (thời bấy giờ), đứng tuổi nhưng rất đẹp, vui tính và dạy hay, học trò rất thích.

Tran Huu Trung
26-07-2005, 10:39 PM
tocdai ơi, sao Trung vẫn giữ ý kiến muốn danh sách được chia theo lớp chứ không phải theo thứ tự alphabet của tòan khối, vì dù sao mình vẫn còn giữ khái niệm bạn cùng lớp. Trung không nghĩ xếp danh sách theo lớp thì có sự "chia rẽ" đâu. Nếu có danh sách lớp thì tự nhiên mình dễ hình dung ra quang cảnh lớp học ngày xưa, thậm chí nhớ cả bạn nào ngồi bàn nào nữa. Và như vậy sẽ dễ nhớ lại những "trò" của học trò xảy ra trong lớp học, rồi nhớ lại bạn nào chưa có tên nữa.
Danh sách lớp thì dựa vào danh sách lớp 12. Dĩ nhiên sẽ có trở ngại chút xíu khi có bạn học hết lớp 10, hay 11 thì nghỉ học; nhưng cứ cho các bạn đó theo lên danh sách lớp 12 luôn. Vì dụ học nếu học hết lớp 10A2 rồi nghỉ thì vẫn có tên trong danh sách lớp 12A2.
Được không tocdai ?

tocdai
27-07-2005, 03:44 AM
Gửi thongxanh Quang Hà nè, um... hmm... có thể là cô Nga khác không? Toc nhớ cô Nga kia đúng là rời BTX trước khi mình vào lớp 10, hình như dạy năm cuối là 1980 hay gì đó. Cô Nga này trắng bóc, nhỏ con, có giọng nói ngọt lắm, và giống như Quang Hà nói, tư tưởng rất "thoáng" (toc "phái" cái chữ này ;))

Không biết có ai có tin tức cô Mai Phượng không nhỉ. Cô Mai Phượng là cô giáo duy nhất cho toc 10 điểm bài luận văn năm lớp 10, nhớ tới giờ luôn ;))

eheh .. Hữu Trung ... Hữu Trung ... Hữu Trung ... vừa cận vừa cứng đầu ;) - Xét duyệt đồng ý, nhưng ai ngồi xếp danh sách đây nè, đừng bắt toc làm nha, làm xong chắc rụng hết tóc wúa ;)

duynhien
27-07-2005, 09:28 AM
Gửi Thongxanh

Thầy Thanh Bình là thầy nói tiếng Nghệ Tỉnh, khá đẹp trai, hát rất hay. Thầy nhớ là dạy Lý, nhưng nếu em biết là dạy Sử thì có lẽ em đúng hơn Thầy.

Gủi Tocdai

Cô Phượng dạy Văn là Mai Phượng chứ không phải là Kim Phượng như thầy đã ghi.

Cô Nga là Nguyễn Thị Nga. Đúng là cô Nga nguoi Bac, xinh xắn, nói tiếng rất ngọt, tư tưởng thoáng... Cô ấy còn dạy năm 82 hay không thì thầy không nhớ.

Tất cả những cải chính trên để thấy rằng lời khen của Tocdai về trí nhớ của thầy thì thầy chỉ dám nhận 40% thôi. :)

thongxanh
28-07-2005, 10:01 PM
Kính gởi thầy Nhiên!

  Vậy thì có thể đúng thầy Thanh Bình dạy sử (dạy lớp em 10B1). Thầy cao, đẹp trai, nói giọng Nghệ Tĩnh, hát hay... Em nghe nói chính sự đẹp trai của thầy đã làm xiêu lòng một số nữ sinh thời bấy giờ và đã đem lại không ít phiền toái chuyện tình cảm cho thầy...

  Gởi các bạn 12B2!

  Đề nghị Hữu Trung; Hữu Quang; Hạnh Nhân; Mỹ Dung, Diệp yến, Vinh Dũng... lớp 12B2 nếu còn nhớ xác nhận dùm năm lớp 12B2 cô Nga người bắc vẫn còn đạy văn cho lớp mình, ít nhất là học kỳ 1 (mình nghĩ đâu còn cô Nga dạy văn nào khác nữa đâu nhỉ?). Nhân đây mình có đề nghị ai còn nhớ các thầy cô đã từng dạy lớp mình các môn của các lớp 10, 11, 12 thì post lên để các bạn cùng nhớ lại.

Trung ơi! tại sao lớp trưởng Hữu Trung không tự mình tiên phong sắp xếp danh sách lớp 12B2 theo ý tưởng của Trung rồi gởi cho Tocdai. Tui cũng ủng hộ ý kiến này ít nhất là đối vớp hai lớp Pháp.

hanhan
29-07-2005, 03:03 AM
Gởi Quang Hà,
Bạn nhớ đúng rồi. Cô Nga (như YQ mô tả) dạy Văn lớp 12B2 năm 1985.

Có một kỷ niệm về Cô mà không biết các bạn 12B2 còn nhớ không? Chuyện chiếc guốc của cô bị "khèo trộm" đó. Đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò."

duynhien
30-07-2005, 03:03 PM
Thầy nghĩ chia theo lớp cũng không mất thì giờ gì lắm vì Tocdai da ghi ten cac ban theo lop roi. Chỉ việc chép ra, insert table và sort theo cột lớp thôi. Sau đó convert thành list trở lại. (Tocdai đã xếp lại, xin xem trang 1)

Tran Huu Trung
30-07-2005, 06:22 PM
Wow, cám ơn thầy Nhiên rất nhiều. Các bạn thấy không, mọi cái trở nên rõ ràng hơn. Nhìn tòan cảnh cứ hình dung như là các lớp trong giờ tập trung cả trường đứng theo lớp. Còn nếu nhìn riêng lẻ thì dễ nhớ các bạn trong lớp mình hơn, có thể thầy rõ lớp nào tương đối đầy đủ, còn lớp nào thiếu nhiều tên cần tập trung vào để bổ sung. Còn các bạn có tên mà chưa có lớp cũng có thể dễ thấy để đưa vào danh sách lớp hơn. Và còn rất nhiều điều để nói nữa :wink:

tocdai
31-07-2005, 12:36 AM
Aiya ... đúng là "không thầy đố mầy làm nên", cám ơn thầy Duy Nhiên bỏ thì giờ công sức làm lại cái danh sách giùm cho tụi em, thiệt thương thầy quá. Em sẽ post lại cái danh sách này lên trang 1 để các bạn dễ tìm.

Hữu Trung ơi, bây giờ xếp theo lớp rồi, Q. mới nhìn thấy có nhiều bạn đang còn "lang thang" ngoài sân trường, và cũng có vài bạn đi "lộn phòng" ... 12A4 thì lại "cúp học" hết còn có 5 người ...

tocdai
01-08-2005, 09:33 PM
Toc đã update danh sách khóa 85 theo thứ tự lớp học (cám ơn thầy Duy Nhiên) ở trang 1. Các bạn kiểm tra lại giùm nhé. Cám ơn các bạn.

Ho Thuy Ai
02-08-2005, 05:27 AM
Thuy Ai xin bo sung ten cho lop 12B (Phap) khoa 1985:

Dinh Kim Ngan - Dalat
Dang Ngoc Hai Son - Dalat.
Nguyen Chi Hung - Australia

Ten cua ban Hanh Nhan hinh nhu bi sap ......... sai lop! B2 thi dung hon....

:-)

tocdai
05-08-2005, 11:17 PM
Q. đã update rồi Thúy Ái ơi. Còn các bạn ttb1, nbb1, manhkhanh ... có thể cho toc biết địa chỉ email để post vào đây luôn không? ManhKhanh là thuộc 12B2 hay 12B1 vậy (tên của bạn còn đang lang thang ngoài sân trường, chưa xếp vào lớp được kìa)

Các bạn nghĩ mình có nên thông báo và lập danh sách Yahoo ID để "mở thêm một đường dây liên lạc khác khi cần thiết" không? Nếu thấy muốn thì cho toc biết yahoo ID của các bạn, toc sẽ post lên trang 1 cho dễ tìm.

thuthuy1010
02-10-2005, 09:51 PM
Buon qua di, minh thay danh sach 12A6 chac ai nho het tron. Hong Thu hoc 12A6 ma, dung ko?
Co le phai hoi co Hao xem thu co co con luu lai danh sach lop ngay xua ko?

tocdai
03-10-2005, 11:27 PM
Chào thuthuy1010 Thu Thúy. Q. rất mừng khi thấy Thu Thúy vào diễn đàn. Thúy giúp bổ sung danh sách 12A6 đi. Ủa, Hồng Thu lớp trưởng lớp nào? còn Lam Sơn?

thuthuy1010
04-10-2005, 02:36 PM
YQ oi
Minh con nho ten mot so ban 12A6 nhung tiec la ko biet cac ban hien nay o dau vi da lac tin nhau tu lau lam roi. Minh dang co gang tim moi cach de noi lien lac lai dau (vi du nhu Le Kim chang han). Le Kim luc truoc la giao vu lop 12A6 cua minh ma. Hong Thu, Thanh Tien, Tien, Trang, Thanh Hung, My Duyen, Bich Nga, Cuc Huong, Trang (o gan nha Thanh Tien), Quang (con thay Luc),, Dat (em cua Da o duong vao benh vien Lam Dong), Cong, ... nhieu lam. Tiec la minh chua the nho ra day du ten cac ban. Minh se co gang de bo sung danh sach lop khoa 85 day du hon.
Thu Thu'y

tocdai
05-10-2005, 11:02 AM
tocdai <== đi xào bí đỏ cho thuthuy1010 Thu Thúy ăn để bổ trí nhớ ;). Ủa, vậy là Hồng Thu là lớp trưởng 12A6, vậy Lam Sơn là lớp trưởng 12A5? Có bao giờ mình bị loạn trí vì cố gắng nhớ lại bạn bè cũ không ta ;)

Thu Thúy mà tìm liên lạc được với Thành Hùng và Kim Lan thì hay biết mấy, cho đủ người hát lại Sông Lô chứ ;). Đà mà Thúy nhắc có phải là Châu Lý Đà không?

thuthuy1010
05-10-2005, 12:33 PM
YQ oi
Uh, chac la phai tang cuong an bi do de ma giup tri nho mau hoi phuc cho hong le lai bo quen nguyen mot lop 12A6 hay sao :)
Ma chac phai keu goi Hong Thu va Thanh Tien giup mot tay thoi via du sao "ba cay' cung hon "mot cay" ma, dung khong? :)
Ba hon chin via Hong Thu va Thanh Tien uiiii, hay tu hop ve day hop luc de ma bo sung danh sanh lop 12A6 nghe. Uh. ma hong biet co Hao nha minh co dia chi email hay mobile khong vay? Ai biet chi dum, xin hau ta.

tocdai
06-10-2005, 02:16 AM
Thu Thúy ơi, số phone của cô Hảo là 0118463824314. Thu Thúy có tin tức gì của Đoàn Phương Thảo (em của cô Mỵ) cùng xóm Đa Thiện không?

thuthuy1010
06-10-2005, 10:43 AM
Cam on YQ nhieu nha. Ua so phone cua co Hao thay la la hong le co Hao di nuoc ngoai roi sao ho YQ? Noi thiet lau nay minh ko co tin tuc cua co Hao nen khong biet.
Cach day cung kha lau roi co lan minh tinh co gap Phuong Thao o cho Dalat, Thao di cung ong xa cua Thao, Thao co cho so phone o SG nhung sau do minh de lac mat so phone cua Thao roi Quan oi. Hom truoc minh cung hoimay nguoi hop gap mat 29/9 nhung moi nguoi cung khong biet.
Ah, minh se tim cach de hoi tham ve Thao cho. Hy vong la se duoc Quan a.
Co gi moi minh se thong bao cho nghe.
Thu Thuy

thuthuy1010
06-10-2005, 11:04 AM
YQ oi
Tin moi nhat la sau mot luc lam "tham tu" minh da lien lac duoc voi Doan Phuong Thao roi.
So mobile cua Thao la 0958915045. Hien Thao dang day o DH Y TPHCM. Minh nghe Thao noi Mong Thuy cung lam viec o DH Y va thinh thoang hai nguoi cung co gap nhau.
Minh co noi voi Thao ve trang web MTX roi va chac chan trong mot hai ngay toi MTX se co them thanh vien moi thoi :)
Vay nha

Tu Minh
06-10-2005, 12:36 PM
Gửi Thongxanh

Thầy Thanh Bình là thầy nói tiếng Nghệ Tỉnh, khá đẹp trai, hát rất hay. Thầy nhớ là dạy Lý, nhưng nếu em biết là dạy Sử thì có lẽ em đúng hơn Thầy.

Gủi Tocdai

Cô Phượng dạy Văn là Mai Phượng chứ không phải là Kim Phượng như thầy đã ghi.

Cô Nga là Nguyễn Thị Nga. Đúng là cô Nga nguoi Bac, xinh xắn, nói tiếng rất ngọt, tư tưởng thoáng... Cô ấy còn dạy năm 82 hay không thì thầy không nhớ.

Tất cả những cải chính trên để thấy rằng lời khen của Tocdai về trí nhớ của thầy thì thầy chỉ dám nhận 40% thôi.   :)

Thầy ơi!

Con nhớ dạy lý BTX xưa nay có mỗt thầy Lê Bình (anh cô Thường dạy địa lý). Còn ngày xưa có thầy dạy lý đẹp trai thì con nhớ có thầy Huỳnh Văn Bảy (chồng cô Loan và là ba của nhỏ bạn yêu dấu của con).

Thầy Lê Bình ko đẹp trai, hơi thấp người và tròn trịa, người gốc Đà Lạt và dạy Lý hay lắm...

Tu Minh
06-10-2005, 12:56 PM
Aiya ... đúng là "không thầy đố mầy làm nên", cám ơn thầy Duy Nhiên bỏ thì giờ công sức làm lại cái danh sách giùm cho tụi em, thiệt thương thầy quá. Em sẽ post lại cái danh sách này lên trang 1 để các bạn dễ tìm.

Hữu Trung ơi, bây giờ xếp theo lớp rồi, Q. mới nhìn thấy có nhiều bạn đang còn "lang thang" ngoài sân trường, và cũng có vài bạn đi "lộn phòng" ... 12A4 thì lại "cúp học" hết còn có 5 người ...

Anh Trung Oi!

anh Doãn Trí Dũng và chị Kim Trân có phải học cùng lớp với anh ko? hồi xưa có chị Lan ??? (ko biết có lộn qua tên học tro ba em ko nữa) em của thầy Bá hình như cũng học lớp anh phải ko?
Vì hồi xưa em thích chị đó và chị Kim Trân lằm nên nếu ai có contact address thì cho em gái nhỏ với nhé!

Cám ơn mọi người trước vậy.

duynhien
06-10-2005, 02:29 PM
Tu Minh oi,

Đúng là thầy Lê Bình dạy lý. Thầy thấp và không bao giờ nghe hát. Tuy nhiên có một thầy Thanh Bình, dạy sử thì phải (thầy không nhớ rõ) nhưng chắc chắn là có. Vì lúc đó thầy là trưởng ban văn nghệ, và thầy Thanh Bình là giọng ca ăn tiền của BTX, ngoài ra thầy Thanh Bình từng đóng vai chính trong kịch "Hoa và cỏ dại" và đóng với cô Thường, cô Bích Hà và thầy... Làm sao thầy lộn được. Vào đầu thập niên 80 em 'bé tí tẹo' thì chắc không biết được những thầy cô nào dạy đâu.
Em có thể hỏi lại mẹ em hay cô Thường, cô Bích Hà thì rõ.

Còn dạy Lý lúc ấy, ngoài thầy Bình và các thầy cô khác, còn có hai thầy Bảy: Huỳnh văn Bảy (theo thầy thì thầy HV Bảy ngon lành, nhưng chỉ 'dẹp trai' hơn thầy thôi) và Trần Bảy. Thầy Trần Bảy về Nhatrang và lập gia đình vào cuối thập niên 80.

manhkhanh
06-10-2005, 02:37 PM
:lol:

quangdalat
06-10-2005, 02:45 PM
Danh sách này còn rất nhiều thiếu sót và sẽ được cập nhật thường xuyên. Xin các bạn đồng khóa giúp bổ sung để tạo điều kiện cho mỗi chúng ta tìm lại bạn cũ. Xin vui lòng liên lạc email buithixuan@gmail.com. Cám ơn.

Các thầy cô giáo và nhân viên khóa 1985.

---------------------------------------------------------------
* Gặp gỡ tâm tình với thầy Trần Duy Nhiên:
http://www.maitruongxua.com/viewtopic.php?t=2617
* Gặp gỡ tâm tình với cô Lê Thị Vĩnh Liêm
http://www.maitruongxua.com/viewtopic.php?t=2690
* Gặp gỡ tâm tình với thầy Lê Văn Trung
http://www.maitruongxua.com/viewtopic.php?t=3133

---------------------------------------------------

Nguyễn Văn Bá - Toán (hiện là hiệu phó BTX)
Huỳnh Bảy (Vật Lý)
Nguyễn Văn Bảy - Lý (Nhatrang)
Hoàng Thị Bê (Dalat) Cư xá BTX
Nguyễn Ngọc Bích - Toán (Nhatrang)
Lê Bình - Toán (Dalat)
Trần Thanh Bình -  Lý (Dalat)
Nguyễn Ngọc Cẩn (Văn) (Dalat)
Nguyễn Ngọc Dĩnh - Văn
Trần Đình Khoa - Toán
Nguyễn Thị Kim Chi (cán sự Thư viện)
Nguyễn Thị Kim Dung (Địa Lý) NC, USA kaydnguyen@yahoo.com
Lương Mậu Dũng - Toán (Saigon)
Nguyễn Thị Đạo (Anh Văn) (Pháp) dianeng@tiscali.fr
Nguyễn Thị Bích Hà - (Sinh)  (Dalat)
Vĩnh Hà - Địa (?) (Vũng Tàu)
Nguyễn Văn Hạnh (Sinh)
Nguyễn Thị Hằng (cai trường) 54 Bùi Thị Xuân, Dalat
Phùng Thị Hảo (Hóa)  19 Phan Bội Châu
Ngô Hiệp (Vật Lý) 453 Cách Mạng Tháng Tám - P13 - Q10 - TP. HCM
Lê Ngọc Hiểu (Hiệu Trưởng)
Nguyễn Thị Hòa (Sinh Học)
Phù Chí Hoà (Vật Lý)  Đại Học Đàlat
Võ Tấn Huệ (Toán) (Dalat)
Vũ Thành Hưng (Anh Văn) Dalat
Nguyễn Thị Kỳ Hương (Văn) (California, USA)
Hồ Thanh Hỷ (Văn) California, USA
Nguyễn Thị Phương Lan (Toán) (Dalat) 8A Cư Xá BTX
Nguyễn Đình Lâm - Lý
Trương Văn Lào (Dalat) 54F BTX
Lê Lẽ (Hóa)  281/14 Phan Đình Phùng
Lê Thị Vĩnh Liêm (Sử) 54F Bùi Thị Xuân, Dalat baoco@hcm.vnn.vn
Trần Thị Loan - Lý (Dalat)
Nguyễn thị Mùi - Sinh (Dalat)
Đoàn Thị Nghĩa  (Hóa) 54/2A BTXuân P2
Nguyễn Thị Nghĩa  
Phan Văn Ngọ 2 Vạn Kiếp, Dalat
Trần Duy Nhiên (Pháp văn) TP. HCM duynhien@gmail.com
Nguyễn Thạc Nhơn 4F Bùi Thị Xuân - Đalat
Phạm Thị Phụng 26 Hoàng Diệu - Đalat
Huỳnh Thị Phước (Dalat) phuongpp@hcm.vnn.vn
Hoàng Mỹ Phương (Sinh Học) Canada
Nguyễn Thị Kim Phượng - Văn
Phan Thị Quyên (Văn)(USA) anquyendalat@yahoo.com
Phùng Sang (Văn) 54 - Bùi Thị Xuân - Đalat
Bạch Trọng Thạnh (Văn) (Dalat)
Lê Đồng Tháp Cư xá Bùi Thị Xuân - Đalat
Nguyễn Thị Ngọc Thơ (Toán) (Dalat)
Đinh Thị Tâm - Toán (Dalat)
Lê Thị Minh Tâm (cô Thắng, làm văn phòng): 17 Đinh Tiên Hòang
Nguyễn Văn Thuấn - Toán (Dalat)
Lê Thị Thường - Địa (Dalat)
Tôn Thất Trai (Toán) California, USA
Đồng Thị Yến Trang (Anh văn) (Dalat)
Cái Triêm (Dalat)
Đoàn Văn Trí (Vật Lý) Georgia, USA doan54@gmail.com
Nguyễn Thái Trinh 54 C Bùi Thị Xuân - Đalat
Lê Văn Trung (Văn)
Trần Trung (Pháp văn)
Trần Tuý (Toán)
Huỳnh Văn Uyên (Sử) 54F Bùi Thị Xuân, Dalat baoco@hcm.vnn.vn
Thân Xin (Sinh Học)  36 Cao Thắng Dalat


DANH SÁCH LỚP 12 NĂM 85 XẾP THEO LỚP

Waiting list

Bảo Ân--(Dalat)-
Nguyễn Thị Lan Anh--(CA USA)- lananh.nguyen@qsic.com  
Lê Nguyệt Ánh ---
Thái Minh Anh ---
Nguyễn Thị Mỹ Châu--(Dalat)- mychnguyen@yahoo.com
Lê Thị Điệp---
Hồ Văn Đính---
Hồ Thị Hà---
Nguyễn Thị Cẩm Hằng--(CA USA)- hangcam@yahoo.com
Nguyễn Thị Minh Hằng---
Vũ Thị Minh Hiền--(Dalat)-
Hoàng Nghĩa Hùng---
Lê Thiều Hương---
Nguyễn Mạnh Khanh--(TP. HCM)- khanhk85@yahoo.com
Nguyễn Quốc Khanh
Nguyễn Bách Khoa-- (TP. HCM)- bachloc_arts@hcm.fpt.vn
Lê Thị Kim Lan---
Vũ Nhật Lệ--(Nha Trang)-
Tôn Thất Luân--(Dalat)-tonthatluan66@yahoo.com
Phan Văn Lương---
Ông Thị Minh---
Nguyễn Đức Nhật
Cao Hữu Hương Nguyên---
Trần Hữu Phước--(TP. HCM)-
Võ Minh Sáng---
Nguyễn Thị Thu Thủy--(Nha Trang) -
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ--(Dalat)-(giáo viên trường Nguyễn Trãi)
Trần Thị Tuyết Thủy---
Đào Mạnh Trinh--(Dalat)-(giáo viên PTTH Thăng Long)
Ngô Thị Tuyết---

A1: Cô Vĩnh Liêm (Sử) Lớp trưởng: Nguyễn Đức Tuấn
Lê Phước An-(12A1)-  anphuoc@hotmail.com
Trương Nguyệt Ánh-(12A1)-(WA USA)-
Nguyễn Thị Mỹ Dung-(12A1) --
Bùi Lệ Hà-(12A1) --
Trần Ngọc Hoàng-(12A1)-(Dalat)-: qua đời
Hồ Thị Thanh Hồng--(TP. HCM)-(bác sĩ) hongho@walla.com
Đỗ Thị Kim Huê-(12A1)-(Dalat)- kimhuedl03@yahoo.com
Hồ Hồng Khánh--(FL USA)-: hongkhanhho@hotmail.com
Lê Thị Bích Liên-(12A1)-(Dalat) -
Trần Văn Lượng ---
Huỳnh Thanh Minh-(12A1)-- Dalat -
Dương Ngọc Nga-(12A1)-(Dalat)-: caucon39@yahoo.com
Trương Công Ngô-(12A1) --
Lê Thái Nguyên-(12A1)-(TP. HCM) -
Nguyễn Thái Nhung-(12A1)-(Dalat) -
Hàng Kỷ Quang-(12A1) --
Nguyễn Xuân Quang-(12A1)- (Qui Nhơn) - xuanquang_98@yahoo.com
Đặng Ngọc Yến Quân-(12A1)-(OK USA)- yenquan@gmail.com
Hoàng Kim Sơn-(12A1)-(Dalat)- kimson_hoang@yahoo.com
Hoàng Kim Thanh (12A1)-(TP. HCM)
Trần Quốc Thắng-(12A1) --
Nguyễn Thị Thanh Thủy-(12A1)-(MN USA)- tnguyen@swpub.com
Nguyễn Văn Trai-(12A1)- (TP. HCM) - trai.nguyen@nike.com (giám đốc kỹ thuật Nike)
Lê Thị Đoan Trang-(12A1)-(Đồng Tháp) - doantrang_67@yahoo.com.vn
Phan Thị Thùy Trang-(12A1) --
Nguyễn Đức Tuấn-(12A1)-(Hà Nội)- ngdtuan@hcm.vnn.vn
Nguyễn Thị Thanh Vân-(12A1)-Dalat -
Phạm Thị Xoa-(12A1) --

A2: Cô Phương Lan (Toán) Lớp trưởng: Trần Anh Tuấn
Phan Nam Anh-(12A2)-- pnanh@vdc.com.vn  
Đặng Như Quỳnh Chi-(12A2)-- quynhchidangnhu@yahoo.com
Nguyễn Thị Thủy Chung--(TP. HCM) - chung.nguyen@vabisgroup.com
Ngô Minh Đức-(12A2)-(Dalat)-(giám đốc công ty bảo hiểm nhân thọ Lâm đồng) duc-bvlife@yahoo.com
Trần Thị Lan Hương-(12A2) --
Nguyễn Thị Thu Hương-(12A2) --
Diệp Thu Huyền-(12A2) --
Nguyễn Phi Lân--(TP. HCM)-(nha sĩ)
Nguyễn Thị Xuân Liêm-(12A2) --
Đặng Thị Yến Phi-(12A2)-(Dalat)-Giáo viên trường Lam Sơn
Bùi Thắng-(12A2)-(Dalat) -
Đỗ Thị Tình-(12A2) --
Lê Khánh Trang--(12A2) (Nha Trang) -
Nguyễn Thị Viễn-(12A2)-(UK)- viennguyen7uk@yahoo.co.uk

A3: Thầy Lê Lẽ (Hóa) Lớp trưởng: Phan Văn Vạn
Nguyễn An-(12A3)--Phó Giám đốc CT Cáp Treo Đà Lạt.
Nguyễn Thị Anh-(12A3) --
Lê Văn Bảo-(12A3)-Dalat  -
Ngô Đình Văn Báu-(12A3)-Dalat -
Nguyễn Văn Bính-(12A3)-(Dalat):-qua đời
Trương Ngọc Châu-(12A3)-(Dalat)- truongngocchau@yahoo.com
Ngụy Chuông-(12A3) --
Lê Thị Cúc-(12A3) -- (Dalat)
Châu Lý Đà-(12A3) --
Lê Thị Thu Hà-(12A3) --
Nguyễn Thị Thúy Hà- (12A3)- Dalat -
Võ Thị Thu Hà-(12A3) --
Nguyễn Thị Mộng Hằng-(12A3)-(MN USA) - mhangnguyen@yahoo.com
Lê Thị Hạnh-(12A3)-Dalat -
Trần Thị Hạnh-(12A3) --
Ngô Thị Hiền-(12A3)-(Dalat) -
Vương Thị Tâm Hiền-(12A3)-(Dalat) -
Nguyễn Mậu Hoàng-(12A3)-Dalat -
Hà Thanh Huê-(12A3) --
Nguyễn Viết Hùng-(12A3)-(Dalat)-qua đời
Đoàn Quốc Hưng-(12A3)-(Dalat) -
Tô Thị Ngọc Hương-(12A3) --
Nguyễn Thị Hường-(12A3)-(TP. HCM)-(nha sĩ)
Trần Đinh Huy-(12A3) -(Dalat) -
Nguyễn Quốc Khanh-(12A3)-(Dalat) -
Hoàng Thị Lệ Kim-(12A3)-(TP. HCM) - Huonghuong01@yahoo.com
Hồ Thị Minh Lan-(12A3)-(Dalat) -
Nguyễn Thị Mộng Lan-(12A3) --
Trần Ngọc Cẩm Linh-(12A3)-(TP. HCM)- clinhvietmy@yahoo.com
Nguyễn Thị Lợi-(12A3)-- Dalat -
Nguyễn Thị Trúc Mai-(12A3)--
Phạm Trọng Minh-(12A3) --
Trần Thị Minh Nguyệt-(12A3) --
Phạm Trần Liên Như--(Dalat)- nhupham67@yahoo.com
Nguyễn Thanh Phong-(12A3) --
Lê Hữu Phước-(12A3)-(Dalat)- phuoclamvien@pmail.vnn.vn
Lý Thanh Phương-(12A3) --
Nguyễn Hứa Quỳ-(12A3)-(Dalat) -
Lê Quang Sáng-(12A3)--
Huỳnh Văn Thà-(12A3)-(Dalat) -
Phạm Hồng Thái-(12A3)-(Dalat) -
Lê Đức Thanh-(12A3)-(Dalat) -
Nguyễn Tường Thanh-(12A3)-(Dalat) -
Trần Thị Thu Thảo-(12A3)-(Dalat) -
Phan Thị Dạ Thảo-(12A3) --
Trần Thị Lệ Thu-(12A3) --
Trần Phương Thức-(12A3) --
Huỳnh Thị Tiến-(12A3)-(TP. HCM) -
Nguyễn Văn Tịnh-(12A3) --
Lê Thị Ngọc Trang-(12A3)-(Dalat) -
Nguyễn Thị Trang-(12A3) --
Nguyễn Thị Ngọc Trang-(12A3) --
Nguyễn Tùng-(12A3)-(TP. HCM) -
Phạm Thị Tuyết-(12A3) --
Phan Văn Vạn-(12A3)-(TP. HCM)- van.phan@tech-diethelmvn.com
Phan Thị Xinh-(12A3)--

A4: Thầy Ngô Hiệp (Lý) Lớp trưởng: ???
Nguyễn Văn Đông-(12A4)-(Dalat) -
Nguyễn Văn Ngọc-(12A4) --
Cao Văn Phất-(12A4)-(Dalat) -
Trần Đăng Quân-(12A4)-(WA USA)-
Võ Văn Thắng-(12A5)-(CA USA)- thang.vo@comcast.net
Tôn Nữ Mộng Thủy-(12A4) --

A5: Thầy Nguyễn Ngọc Cẩn (Văn) Lớp trưởng: Trần Thị Hồng Thu
Lê Văn Đạt-(12A5) --
Nguyễn Văn Hiền-(12A5) --
Nguyễn Thị Hồng-(12A5)-(Dalat) -
Phạm Thành Hùng---
Nguyễn Thị Xuân Hương-(12A5) --
Nguyễn Thị Bích Liên-(12A5) --
Phạm Thị Ngọc Liễu-(12A5) --
Nguyễn Thị Thu Nga-(12A5) --
Nguyễn Thị Phương-(12A5) --
Nguyễn Thị Kim Oanh-(12A5) --
Ngô Viết Quyền-(12A5)-(Dalat) -
Phạm Văn Sơn-(12A5) --
Văn Sĩ Sơn-(12A5) --
Phan Đình Thanh-(12A5) --
Đoàn Phương Thảo-(12A5)--(bác sĩ)
Phạm Thị Thảo-(12A5) --
Nguyễn Cảnh Thông-(12A5) --
Trần Thị Hồng Thu (12A5) (TP. HCM)- theuat@hcm.fpt.vn
Nguyễn Thị Thu Thủy-(12A5)-(Dalat) - nguyenthithuthuy369@yahoo.com
Cao Thanh Tiên-(12A5)-(CA USA)- caothanhtien68@hotmail.com
Đặng Trọng-(12A5) --
Trịnh Thị Duy Vinh (12A5) (Dalat)
Nguyễn Thị Kim Yến-(12A5) --

A6: Cô Phùng Thị Hảo (Hóa) Lớp trưởng: Đỗ Ngọc Lam Sơn
Nguyễn Thị Tuyết Anh-(12A6) --
Nguyễn Văn Công-(12A6)--
Phan Thị Cúc Hương-(12A6) --
Nguyễn Đức Nhật-(12A6)-(Dalat) -
Nguyễn Việt Phương-(12A6) --
Đỗ Ngọc Lam Sơn-(12A6)-(WA USA)- lamsondo2002@yahoo.com
Nguyễn Thị Thu Thuỷ-(12A6)-(Dalat) -
Đặng Hoàng Huyền Trang-(12A6) --
Phan Đoàn Quốc Việt-(12A6) --

B1: Thầy Trần Trung (pháp) Lớp trưởng: Nguyễn Thị Nguyên
Hồ Thị Thúy Ái-(12B1)-  - Thuy.Ho@oir.commerce.nsw.gov.au
Nguyễn Thị Ngọc Bích-(12B1)-- Dalat  -
Võ Thanh Bình-(12B1)-(Dalat)  -
Nguyễn Long Châu-(12B1)-(Dalat)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng
Trần Thị  Cúc-(12B1) --
Nguyễn Thị Quỳnh Giao-(12B1) --
Trần Trung Hòa-(12B1)-(Ottawa Canada)- hoat_tran@hotmail.com
Trương Quang Hoàng-(12B1)-(Dalat) -
Huỳnh Thị  Hồng-(12B1)--(qua đời)
Nguyễn Chí Hùng-(12B1) -- (Australia)
?? Ngọc Lai (12B1) (Dalat)
Thái Thị Lành -(12B1)-(Dalat)-Giảng viên trường Trung Học Y Tế Lâm Đồng
Nguyễn Văn Lộc-(12B1)-(Dalat) -
Nguyễn Văn Minh-(12B1) --
Đinh Kim Ngân (12B1) (Dalat)
Nguyễn Thị  Nguyên-(12B1)--Phó Chủ Tịch UBND thành Phố Đà Lạt
Trương Bá Nguyên-(12B1)-(Dalat) -
Thái Bình Phương-(12B1) --
Đặng Ngọc Hải Sơn (12B1) (Dalat)
Hồ Thị Ngọc Thanh-(12B1) --
Nguyễn Tuyết Thanh-(12B1) --
Nguyễn Thị Phương Thu-(12B1) --
Nguyễn Thanh Thúy-(12B1) --
Lê Thị Tình-(12B1) -- (Dalat)


B2: Cô Hòa (Sinh) Lớp trưởng: Trần Hữu Trung
Nguyễn Ngọc Châu-(12B2)-(TP. HCM)  -
Dương Ngọc Châu-(12B2) --
Nguyễn Thi Kim Cúc-(12B2)-(Dalat) -
Doãn Thị Mỹ Dung-(12B2)--(trưởng phòng)
La Mộng Dung-(12B2)-(Úc)- vicky_la@perpetual.com.au (luật sư)
Ngô Thị Bảo Giang-(12B2) --
Liêng Hot Hali-(12B2) --
Lê Quang Hà-(12B2)-- lequang_ha@yahoo.com
Nguyễn Mạnh Hà-(12B2)- (TP. HCM) -
Phạm Thị Hồng Hà-(12B2)- (TP. HCM) -(nha sĩ) honghadentist@yahoo.com
Võ Thị Ngọc Hoa-(12B2) --
Phan Thị Mỹ Hoà-(12B2) --
Phan Huy Khôi-(12B2)-(Dalat) -
Hồ Thị Lan-(12B2) --
Phan Khánh Linh-(12B2)-(CA USA)-
Trần Minh Mẫn-(12B2)-(Dalat) -
Phan Minh Nghĩa-(12B2) --
Huỳnh Thị Hạnh Nhân-(12B1)-(CA USA)- hanhnhanhuynh@gmail.com
Trần Trọng Nho-(12B2)-(Dalat)- trotrongnhan@yahoo.co.uk
Đinh Thị Cẩm Nhung-(12B2) --
Lê Thanh Phong- (12B2) --
Trần Thị Kim Phượng-(12B2) --
Nguyễn Hữu Quang-(12B2)-(Dalat)- quangdalat@hcm.vnn.vn
Trương Công Quyền-(12B2)-(USA) -
An Thị Ngọc Quỳnh-(12B2) -- (CA, USA) - anvu2566@yahoo.com
Lê Quang Tài-(12B2) --
Trương Văn Tâm-(12B2) --
Huỳnh Nguyễn Xuân Thảo-(12B2) --
Phan Thị Lệ Thuỷ-(12B2) --
Nguyễn Thị Thanh Trang-(12B2) --
Nguyễn Thị Kim Trân-(12B2) --
Trịnh Hoài Trí-(12B2)- (TP. HCM)-: tritrinhdl@yahoo.co.uk (giám đốc)
Nguyễn Thị Hiếu Trinh-(12B2) --
Thái Thị Trinh-(12B2)-(Dalat)-(giáo viên)
Trần Thị Thùy Trinh -(12B2)-(FL - USA)- tranthuytrinh@gmail.com (bác sĩ)
Trần Hữu Trung-(12B2)-(TP. HCM)- trung_tran@vn.schindler.com (phó giám đốc)
Nguyễn Văn Tuấn-(12B2)-(Dalat)-qua đời
Nguyễn Trần Diệp Yến-(12B2)- (TP. HCM) -

Bên lề: Những mối tình chung khóa 1985 thành đôi thành lứa: Cao Văn Phất & Nguyễn Thị Lợi; Phạm Trần Liên Như & Nguyễn An; Trịnh Hoài Trí & Nguyễn Trần Diệp Yến; Đinh Huy & Trương Ngọc Châu, Ngô Thị Hiền & Ngô Đình Văn Báu, Trần Minh Mẫn & Trần Thị Kim Phụng, Nguyễn Mạnh Khanh & Hoàng Kim Thanh (còn nữa không?) (theo lời một người trong nhóm này thì mấy cặp này ở nhà xưng anh em hay là "mày tao" cũng được :))

Cám ơn tất cả các thầy cô, bạn học khóa 1985 đã giúp đỡ bổ túc vào danh sách này. Xin cập nhật thông tin email của quý vị nếu cần để chúng ta tiện liên lạc về sau. Hẹn sẽ có ngày tương phùng.

FYI: who is who
=============================
bachkhoa85: Nguyễn Bách Khoa (Anh)
caonguyentinhxanh: Đỗ Ngọc Lam Sơn (Anh)
dalatxua: Nguyễn Thị Thanh Thủy (Anh)
divang: Nguyễn Thị Thu Thủy (Anh)
dungduy: Doãn Thị Mỹ Dung (Pháp)
Camlinh: Trần Ngọc Cẩm Linh (Anh)
hanhan: Huỳnh Thị Hạnh Nhân (Pháp)
hongthu: Trần Hồng Thu (Anh)
Ho Thuy Ai: Hồ Thúy Ái (Pháp)
HSC8285: Trần Trung Hòa (Pháp)
manhkhanh: Nguyễn Mạnh Khanh (Pháp)
manhtrinh: Đào Mạnh Trinh (Anh)
May ngan: Lê Thị Đoan Trang (Anh)
mimoza: Nguyễn Thị Viễn (Anh)
MHang: Nguyễn Thị Mộng Hằng-(Anh)
nbb1: Nguyễn Thị Ngọc Bích (Pháp)
Ngoc Quynh: An Ngọc Quỳnh (Pháp)
nguyendca: Nguyễn Vinh Dũng (Pháp)
nicolai85: Ngọc Lai (Pháp)
phamtranliennhu: Phạm Trần Liên Như (Anh)
phuoclamvien = Lamvien: Lê Hữu Phước (Anh)
quangdalat: Nguyễn Hữu Quang (Pháp)
soncan: Hoàng Kim Sơn (Anh)
songanh: Nguyễn Văn Trai (Anh)
Thangv95131: Võ Văn Thắng (Anh)
thongxanh: Lê Quang Hà (Pháp)
thuthuy1010: Nguyễn Thị Thu Thúy (Anh)
Thùy Trinh: Trần Thị Thùy Trinh (Pháp)
TienCao: Cao Thanh Tiên (Anh)
trinhthiduyvinh: Trịnh Thị Duy Vinh (Anh)
Toc may: Hồ Thị Thanh Hồng (Anh)
tocngan89: Nguyễn Trần Diệp Yến (Pháp)
tocdai: Đặng Ngọc Yến Quân (Anh)
tonthatluan85: Tôn Thất Luận (Anh)
Tran Huu Trung: Trần Hữu Trung (Pháp)
trotrongnhan: Trần Trọng Nho (Pháp)
truong ngoc chau: Trương Ngọc Châu (Anh)
ttb1: Hồ Thị Ngọc Thanh (Pháp)

(as of ngày 01/10/2005)

Tu Minh
06-10-2005, 04:04 PM
Thầy nói đúng đó Tu Minh,thầy Thanh Bình dạy sử có giọng nói rất truyền cảm.MK còn nhớ hòai câu nói của thầy khi giảng về sự rộng lớn của thuộc địa Anh :mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh.

Dạ đúng rồi. Hồi đó em mới có 5 tuổi thôi nên chỉ nhớ các thầy cô ở trong cư xá 1 +2 và các thầy cô còn ở lại Đà Lạt đến 1997 thôi. Bây giờ về trường cũng bở ngỡ vì các thầy cô trong toàn trường rất đông và hay chuyển giữa các nơi.

Các anh chị có thể tổng hợp được cả một danh sách các thầy cô và bạn bè + địa chỉ liên lạc... làm đàn em tụi em thấy mình tệ quá vì ra trường là mỗi đứa tứ tán hết... rất ít khi nhớ đầy đủ bạn bè, tên họ.

Hình như lớp 12 Pháp 2 do mẹ em chủ nhiêm có anh Dõan Trí Dũng chưa có tên trong danh sách phải không?

thuthuy1010
06-10-2005, 05:50 PM
Can ban oi
Danh sach lop 12A6 con thieu nhieu lam v anhieu ban trong lop nay bi bo nham sang lop khac nua :)
Chac chan minh se tim cach de bo sung them danh sach 12A6. Hy vong la voi su hop luc cua tat ca thanh vien 1985 thi cuoi cung se co mot danh sach that day du.
Thanh Thanh Binh day Su chac bay gio khong con day BTX nua phai khong? Minh nghe moi nguoi nhac den thay minh cung rat nho vi nam lop 10 (minh hoc 10A8) thay cung hay hat cho ca lop nghe lam, nhat la bai "Noi em gap anh"

"Noi em gap anh co hoa vang ruc ro, co khung troi mong mo, bien xanh xon xao tung con song vo
noi em gap anh nuoc song troi thanh thoi tieng ca mang cuoc doi vui ...."

Cac ban co ai con nho bai nay khong, no duoc viet cho mot phim ma trong do co rat nhieu canh quay ve Dalat, va cung chinh vi le do ma thay Binh rat thich bai hat nay va da hat cho lop nghe khong bao lau sau khi phim duoc chieu.

tocdai
06-10-2005, 09:16 PM
Thầy Duy Nhiên ơi, hồi đó em cũng có xem một vài vở kịch thầy dàn dựng. Có vở kịch Thầy đóng với cô Đạo và Thầy Huệ rất hay. Em còn nhớ vở kịch có chị Trúc Mai và anh Trọng Việt (trên em 1 khóa) đóng nữa, chị Trúc Mai cột hai cái bím tóc dễ thương lắm. Thưa Thầy, Thầy có hình chụp lại mấy buổi diễn này không?

Chào Tú Minh. Chị thấy trong các hình họp bạn có hình chị Kim Trân đó mà phải không? Cám ơn em bổ sung anh Dõan Trí Dũng vào danh sách. À, Tú Minh hỏi mẹ của em xem có còn giữ những bài kiểm tra của mấy anh chị ngày xưa không? Mẹ có thể đem ra "đấu giá" bây giờ đó :)

Chào quangdalat Hữu Quang.

Thuthuy1010 Thu Thúy ơi, Thu Thúy giỏi quá. Thúy ráng cập nhật lại danh sách lớp 12A6 nha. Danh sách này là tổng hợp từ trí nhớ của các bạn cho nên chắc còn nhiều thiếu sót lắm. Q. sẽ đi tìm bài "Nơi em gặp anh ..." post thưởng Thu Thúy nếu Thu Thúy tìm ra được địa chỉ email của Mộng Thủy ;)

duynhien
06-10-2005, 10:40 PM
Tocdai em,

Đúng  là thầy đã dàn dựng một số vở diễn ở BTX, và nhiều khi cũng đóng một vai trong các vở đó. Thầy không nhớ năm nào dựng vở nào, nhưng cũng khá nhiều. Thầy còn nhớ tên một số:

Cho học sinh:
- Đâu có giặc là ta cứ đi: Tuấn Anh, Vân, Hồng...
- Cho tôi nhìn rõ được tôi: Tín, Văn, Hồng... (Vở này nhận 3 huy chương trong Hội Diễn Tỉnh)
- Hoa Phong Lan: Mi-Ly...

Cho giáo viên:
- Vở Hoang: Cô Thái Quý - Thầy Dũng (sinh) - Thầy Khiêu.
- Kín Đáo: Cô Đạo - Thầy Hạnh - Thầy Bá. (Em nhớ cô Đạo là vở này!)
- Hoa và Cỏ Dại: Cô Bích Hà - Cô Thường - Thầy Thanh Bình - ... Huy (học sinh 11)
- Được Đảm Bảo Bằng Vàng: Cô Bích Hà, Thầy Phù Chí Hòa, Thầy Võ Tấn Huệ, Thanh Thúy (12a), Trọng Việt (11b) và Trúc Mai (11b). Em nhớ anh Việt và chị Mai là em đã xem vở này đây! Vở này nhận được 8 huy chương trong Hội Diễn Tỉnh:  4 huy chương vàng cho 4 vai nam, 3 huy chương bạc cho 3 vai nữ, và 1 huy chương vàng cho dàn dựng. (BTX ‘học’ cũng giỏi, mà ‘chơi’ cũng giỏi!)

Rất tiếc là thầy không còn giữ ảnh nào của những năm ấy. Theo thầy nhớ, hình như trong phòng truyền thống trường có một số hình. Em nhờ thongxanh hay lamvien vào ‘chôm’ (nghĩa là sao lại hay mượn scan) và gửi cho em.

Được nhìn lại những hình ảnh này chắc cũng vui đấy.

Thầy Nhiên.

Tran Huu Trung
07-10-2005, 11:12 AM
Anh Trung Oi!

anh Doãn Trí Dũng và chị Kim Trân có phải học cùng lớp với anh ko? hồi xưa có chị Lan ??? (ko biết có lộn qua tên học tro ba em ko nữa) em của thầy Bá hình như cũng học lớp anh phải ko?
Vì hồi xưa em thích chị đó và chị Kim Trân lằm nên nếu ai có contact address thì cho em gái nhỏ với nhé!

Cám ơn mọi người trước vậy.

Tu Minh ơi,
Anh gởi lại kèm theo đây tấm hình lớp 12B2 chụp vào năm 1985 đã được gởi lên trang 1 mục "Hình ảnh xưa và nay" của khoá 1985 tụi anh, trong đó có mặt của những anh chị mà em nêu tên (anh Doãn Trí Dũng, chị Kim Trân, chị Lan) và cũng có cả hình ... em nữa. Em có nhận ra em là cô bé tí xiú đang đứng trước chị Lan, và chị Lan thì đứng trước mẹ em là cô Hoà chủ nhiệm của lớp tụi anh.

Anh Doãn Trí Dũng là người đứng thứ 4 phía sau lưng chị Hạnh Nhân.
Chị Kim Trân đứng hàng đầu thứ 7 từ trái sang, trước mặt thầy Trần Trung dạy Pháp văn.

Anh không có địa chỉ liên lạc, số điện thoại của chị Lan và chị Kim Trân. Nếu anh chị nào trên mạng MTX biết thì giúp giùm em Tu Minh với.

tocdai
07-10-2005, 11:52 AM
Gửi Thầy Duy Nhiên,

Thầy nhắc lại mấy vở kịch ngày xưa giúp cho em nhớ thêm vài chuyện vui vui. Hình như em cũng có xem vở kịch anh Tuấn Anh đóng nữa. Ảnh đóng vai 1 anh chàng thanh niên cứ đòi đi bộ đội dù gia đình ai cũng ngăn cản phải không Thầy? Em nhớ ảnh cứ hát bài "Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ ...", vừa hát vừa đi một hai một hai ... Vở kịch vừa vui vừa cảm động. Thầy biết không, em rất khâm phục các anh chị lớp anh Tuấn Anh. Khi các anh chị đó học 12 thì mẹ của em chủ nhiệm. Sau này cứ mỗi ngày mùng 2 Tết thì họ họp lớp tại nhà của em. Anh Tuấn Anh, anh Chương, chị Mỹ Lệ, chị Minh Trang, chị Lệ Hồng ... ai cũng học giỏi, có tài, và dễ thương lắm. Có năm đó các anh chị đến chơi mùng Hai Tết, ba của em có điếu thuốc lào trên bàn, mấy ảnh đòi hút thử. Ba em cho phép. Anh Tuấn Anh hăng hái xung phong hút đầu tiên, vừa xong 1 hơi, ngẩng lên thì ảnh lạng quạng té ụp mặt vào phi nước nhà em :) Ảnh nói say còn hơn uống rượu nữa ;) Thầy có nhớ dịp trường BTX được thủ tướng Phạm Văn Đồng ghé thăm không?

Còn anh Trọng Việt ... em không nhớ rõ cái gì xảy ra ... nhưng em biết là sau khi anh Trọng Việt diễn vở kịch do Thầy đạo diễn xong thì ... trong vòng nữ sinh BTX có 1 hiện tượng "xỉu tập thể", lây lan qua tới trường Thăng Long ... Chuyện này dài dòng lắm :)

Thùy Trinh
07-10-2005, 12:25 PM
Tú Minh ơi, chị có số điện thoại và số nhà của chị Kim Trân. Em cho chị địa chỉ email của em chị sẽ gởi cho em nghe.

thuthuy1010
07-10-2005, 12:56 PM
Yến Quân ơi
Ừ mình sẻ cố gắng tìm dịa chỉ email của Mộng Thủy cho Quân, mà chắc chắn mình sẽ tìm ra thôi cho nên YQ cứ việc tìm lại bài hát “Nơi em gặp anh” là vừa rồi nghe J
Mộng Thủy giò làm cô giáo chắc là “oách” lắm YQ hỉ. Có lẽ hôm nào gặp lại cố nhân YQ làm một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng thử hỉ.
Chúc cuối tuần vui vẻ nghe.

tocdai
08-10-2005, 10:53 AM
Thu Thúy ơi, Thu Thúy rủ luôn Phương Thảo vào đây chơi nha. Hồ Thanh Hồng cũng là bác sĩ ở Saigon. Làm quen mấy bác sĩ này, khi nào bịnh mình đỡ tốn tiền ;) Mèn ui, Q. không tin được là Mộng Thủy mà đi dạy đó ... Mộng Thủy mà đi dạy chắc là hét ra tên lửa đuôi sam ;)

Thu Thúy gửi hình mấy bé con của Thu Thúy qua cho Q., Q. post giùm cho Thu Thúy. Thu Thúy làm bá chủ xóm Đa Thiện ngày xưa, có biết mấy anh chàng Hoàng Anh, Phúc, Tùng, Lâm ... không? hiện cũng đang ở Saigon đó, Q. nghe nói làm ăn cũng tốt lắm. E hèm ... đi hết trơn vậy ... bây giờ xóm Đa Thiện chắc vắng vẻ lắm hở?

thuthuy1010
09-10-2005, 10:48 AM
Yến Quân ơi
Ừ, hôm trước mình có rủ rồi và Thảo nói là sẽ vào web MTX vì cũng muốn gặp lại nhiều bạn bè cũ lắm đó mà.
Dĩ nhiên là mình cũng rất muốn “thiết lập lại quan hệ” với mấy bác sĩ khóa 85 lắm chứ nhưng, e hèm…, sợ người ta lại nói “thấy người sang bắt quàng làm họ” thì chết (nói giỡn thôi nghe, sợ Thanh Hồng giận đó vì nhớ khi xưa đi học là hay nói vui “TH có cục tự ái to bằng cái núi” mờ J
Ừ, vậy mình sẽ gửi hình của mấy nhóc cho YQ rồi nhờ Q post lên mạng dùm mình hỉ. Cám ơn trước nghe.
Mấy người xóm Đa Thiện mà Q nhắc thì mình cũng vẫn nhớ nhưng té ra họ cũng đi SG lâu rồi hả? Nghĩ nhiều khi cũng tức cười ghê, ở cũng gần gần nhau ma lại chẳng biết gi hết. Hồi Tết 2003 mình và mây đứa bạn cấp II có đi thăm một số bạn bè cũ (trong đó cũng có nhiều người là khoá 85 Bùi Thị Xuân đó mà) như Nghêim Chương Đài, Nghiêm Sĩ Dũng, Lương Nguyễn Sỹ Anh Dũng, Trúc …. Nghiêm Sỹ Dũng có hai đứa con trai sinh đôi rất dễ thương.
Thôi mấy dòng tâm sự với Q vậy nghe.Chúc cuối tuần vui vẻ nha.
Thu Thúy

Ngoc Quynh
27-10-2005, 09:40 AM
Chào các bạn,
Hôm nay mình xem lại danh sách bạn học cùng lớp 12B2 có thiếu hai người đó là:
• Nguyễn Thị Mỹ Duyên
• Lê Ái Thụy Thương Hà
Còn dư một người đó là :
• Nguyễn Ngọc Châu (Châu họ Nguyễn này suốt 3 năm liền mình nghĩ là không có).
Hy vọng 2 bạn của Quỳnh được bổ xung thêm trong danh sách 12B2, xin chân thành cảm ơn.

tocdai
27-10-2005, 11:04 AM
Cám ơn Ngọc Quỳnh, Q. đã cập nhật rồi. Các bạn nhớ kiểm chứng lại danh sách trang đầu tiên của mục này, nếu thấy có thiếu sót gì thì xin bổ khuyết nhé.

tocdai
28-11-2005, 09:29 PM
Qua những câu chuyện các bạn kể, toc cập nhật được thêm một số bạn cũ trong danh sách học sinh khóa mình ở trang 1.

http://www.maitruongxua.com/viewtopic.php?t=2689

Các bạn kiểm chứng và bổ túc thêm nhé. Email là phương tiện backup để liên lạc nhau, Toc vẫn còn thiếu email của một số bạn đã đăng ký tham gia diễn đàn, các bạn nhớ cho toc biết nhé. Thank you.

mongthuy
09-12-2005, 09:59 AM
YQ Đức ơi !
Nhật bổ sung danh sách 12 A 4 , Nhật chỉ nhớ thêm một số bạn nữa thôi. Nhưng cũng không rõ các bạn giờ ở đâu?

- Nguyễn Thị Minh Hằng - 12 A 4 (không phải học 12 A 1)
- Nguyễn Thị Hường - TPHCM - nha sĩ 12 A 4(không phải học 12 A 3)
- Nguyễn Thị Thanh Hiếu - Đà lạt
- Ngô Thị Tuyết
- Lê Thị Quỳnh Chi
- Trần Văn Ngọc
- Thanh Long (không nhớ rõ họ)

Cập nhật thêm giúp Nhật
Thankyou very much!

tocdai
21-06-2006, 11:08 PM
Chào các bạn,

Toc đã tạm thời cập nhật thêm thông tin của khóa mình trên trang đầu (có thêm số phone nữa) dựa theo những gì các bạn ghi lại hôm họp mặt, ... Nếu có thiếu sót gì xin các bạn bổ sung giùm nhé.

http://maitruongxua.com/viewtopic.php?t=2689&start=0

nguyenngoccan
22-06-2006, 09:38 AM
Chào Tóc dài ,

Có Tóc dài trở lại với sân chơi này quả là có khác, sân trường sôi động hẳn lên, mấy hôm nay lo đọc thơ... thẩn nên chưa trả lời cho Tóc dài, thông cảm nhé.
TD. không mang được hai đĩa VCD qua Mỹ, tui này buồn.... 5 phút đó, nhưng thôi dịp khác vậy nhé.
Hôm bửa TD. có hỏi nghiệp mình là "gỏ đầu trẻ" quả là như vậy, nhưng mình họa bài Nghiệp dĩ của T.H. là để mừng ngày Nhà Báo mà ! TD cũng có viết 4 câu thơ đó thôi.
Thơ TD. hay chán .
(Hỏi nhỏ không biết thơ trong MTX. mấy hôm nay có được liệt vào hạn " Lấy ra từ thùng rác không"!!!!)
NNCan

lankim
23-06-2006, 01:05 PM
tóc oi
Xin đinh chinh tien cao không học 12a5 nà hoc lớp khác???.
Bổ sung them cô giao day anh van : cô Chi Điền (mẹ cua Hồ hồng Khánh) ,Lan đươc hoc 1 hoc ki hồi lop 10a 8 ,Giáo viên nghiêm khac va co the xem là dữ nhất ,ai mà khg thuộc bai hoặc lười thì bị gọi lên sẽ dễ bị...

tocdai
30-07-2007, 10:57 PM
Có vài bạn gần đây email cho toc hỏi địa chỉ email và số điện thoại của nhau ... Toc cập nhật (và sẽ tiếp tục cập nhật) thông tin của các bạn (và thầy cô) khóa mình trên trang đầu để tiện cho các bạn liên lạc ...

hongthua6
28-06-2008, 09:35 PM
Nhờ tóc dài sửa lại mail của Hồng Thu 12a6 là anhthu2008_emb@yahoo.com
Thank you very much

tocdai
30-06-2008, 10:12 PM
Hồng Thu ơi, Q. đã update rồi, hòm thư cũ bị thư "tình" tấn công nhiều quá hả ;)

tocdai
18-02-2009, 08:17 PM
Lâu lâu có dịp cần sử dụng mailing list của cả nguyên khóa, toc mới nhận ra có nhiều bạn đã không dùng email cũ nữa ... Xin các bạn vào trang đầu, xem lại và cập nhật hóa thông tin của các bạn để tiện liên lạc mỗi khi có chuyện cần nhé, email hay PM cho toc cũng được ...

Chúc các bạn luôn sức khoẻ và nhiều niềm vui ...

tocdai
25-01-2011, 06:41 AM
Toc mới cập nhật thông tin của bạn Võ Cường (12A5) và bạn Đoàn Phương Thảo (12A5) trên trang đầu. Chào mừng hai bạn tìm về MTX. Bạn nào ngày xưa học chung thì liên lạc nhận lại trẻ em đi lạc nhé ;)

nhunghuynh
19-08-2011, 08:43 AM
Lan dau minh len day, neu co ban nao hoc lop 12C3 nien hoc 1982, thi lien lac voi minh, ten la Nhung Huynh, my email la nhungzane@yahoo.com hay ban co the goi qua trang mai truong xua cung duoc. Cam on, mong gap lai cac ban cu.

tocdai
19-08-2011, 11:11 PM
Chào và welcome chị Nhung tìm về Mái Trường Xưa. Chị học 12C3 khóa 82, tức năm học 81-82 hay 82-83? Toc hỏi để chuyển mẩu tin nhắn của chị qua cho đúng trang để bạn bè dễ tìm nhau. Nếu chị ra trường năm 82 là thuộc học sinh khóa 82, còn ra trường năm 83 thì thuộc khóa 83. Trang này của học sinh 82-85, tức là học sinh ra trường năm 85, khóa 85, sau chị vài năm ;)

Mến chúc chị sớm tìm liên lạc được nhiều bạn bè cũ.

dễ thương
20-08-2011, 09:38 AM
NhungHuynh,bạn ở xóm giếng Phan Đình Phùng đúng không? Rất vui khi bạn về MTX .
Toc ơi,nếu đúng cô này học khóa với pch,Xuân Phước -79-82 .

hoasim
20-08-2011, 11:29 AM
NhungHuynh,bạn ở xóm giếng Phan Đình Phùng đúng không? Rất vui khi bạn về MTX .
Toc ơi,nếu đúng cô này học khóa với pch,Xuân Phước -79-82 .

Dt nhắc làm mình nhớ một người tên Nhung , mang máng nhớ bạn này có tật ở chân thì phải . Xin lỗi nếu nhớ không đúng.

tocdai
29-08-2014, 08:59 AM
E hèm.. cái forum này bữa nay bị gì...

Chí Hoàng vào trang đầu tiên sẽ thấy địa chỉ/số điện thoại của một số bạn bè khóa mình ngày xưa nè...
http://www.maitruongxua.com/forum/showthread.php/5355-Kho%C3%A1-82-85-Danh-S%C3%A1ch-H%E1%BB%8Dc-Sinh-Gi%C3%A1o-Vi%C3%AAn-Email-%C4%90T-(trang-1)

Nguyễn Hữu Quang-(12B2)-(Dalat)- quangdalat@hcm.vnn.vn
Trịnh Hoài Trí-(12B2)- (TP. HCM)-: tritrinhdl@yahoo.co.uk

Hoàng đang ở đâu vậy?

HoangLe
29-08-2014, 09:15 AM
Cám ơn TocDai!!!! Mình thấy hìng Quang nên mới hỏi đó, "Liên Xô" đúng là chàng rồi :).

Còn TocDai co trong hình không vì mình không còn nhớ ai hết, ngoài Quang và ... Hồng (người Huế?) vì hồi đó Hồng ... dễ thương quá :)

HoangLe
29-08-2014, 09:16 AM
Ồ, thấy email Trí rồi :)